Партньорство с SAP | Lexmark България

Партньорство с SAP

Специална информация за SAP

Портал за хартиени документи в екосистемата на SAP®

Системите на Lexmark за печат, сканиране и доставка на документи подобряват снемането и доставянето на информация в рамките на SAP® – това разширява възможностите на вашата реализация на SAP, като осигурява значителни подобрения на производителността и икономии.

Една инвестиция в SAP осигурява на организациите платформа за утвърждаване на най-добрите практики – двигател за подобренията във видимостта на информацията, сътрудничеството и ефективността на технологичните процеси. Технологичните процеси в SAP ефективно намаляват вътрешноорганизационния документооборот на хартиени носители. Въпреки това, близо 40% от технологичните процеси продължават да разчитат на хартиени документи от външни източници за приключването на даден процес. Системите на Lexmark за управление на изходните устройства могат да осигурят на тези организации възможността да подобрят ефективността на своята екосистема на SAP, като интегрират системи за заснемане на документи, които намаляват зависимостта от хартията.

Отличените с награди системи на базата на многофункционалните продукти на Lexmark с възможностите на Document Distributor на Lexmark могат да прихващат данни от хартиените документи, постъпващи в даден технологичен процес, да обменят тези данни със системата SAP и да стартират съответния процес в SAP. Системите на Lexmark служат като специално пригоден портал към SAP, който позволява на потребителите да стартират технологични операции в SAP като част от процеса за снемане на данни.

Освен това системите на Lexmark осигуряват решения за оптимизиран печат от SAP с възможност за контрол на форматирането на данните за отпечатване и защитата при доставката на документи. Тези решения ще ви позволят не само по-добър контрол и управление на изходните устройства, но ще осигурят и платформата за премахване на значително количество ненужно отпечатани страници – едно по-екологично решение.

Вече повече от десет години Lexmark е глобален технологичен партньор и глобален софтуерен партньор на SAP. SAP и Lexmark съвместно разработиха първия Unicode принтер, както и опростените формуляри и възможности за отпечатване на бар кодове. Решенията на Lexmark и SAP помагат на организации по цял свят да подобрят начина, по който създават, отпечатват и доставят документи от SAP.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark