Решения за здравеопазването | Lexmark България

Решения за здравеопазването

Реалното преминаване към електронното здравеопазване започва от тук.

health

Решенията на Lexmark за здравеопазването моментално предоставят на болничния персонал необходимата информация за осигуряване на по-добри грижи за пациентите на по-ниска цена и с по-малко хартиени документи.

Решение на Lexmark за насочване на предписания

Решението на Lexmark за насочване на предписания може да автоматизира доставката на всички предписания на вашите лекари – например рецепти, изследвания, терапии и диети. Безопасността и ефективността се подобряват със сканирането и насочването на формулярите за предписанията директно към съответната система за управление на предписания. Приоритетните предписания ясно се обозначават и електронен екземпляр от тях може автоматично да се насочи към електронните картони на пациентите.

Решение на Lexmark за заснемане в точката на обслужване

Решението на Lexmark за заснемане в точката на обслужване осигурява на персонала на звеното ефективен начин за сканиране на документи в реално време от многофункционален принтер на Lexmark. Документите автоматично се насочват по технологичния процес за преглед и се свързват с електронния картон на пациента. За броени минути най-важната информация става достъпна за всички упълномощени специалисти, което помага на здравното заведение да осигурява икономично висококачествени услуги.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark