Партньори | Lexmark България

Като партньор на Lexmark Channel Value ще се възползвате от динамична комбинация от поддръжка, награди и стимули. Това може да включи всичко от модерна техническа поддръжка и Loyalty Rewards до кликнете върху оферта. Оборудване за Showroom и много други.