Защита на марката Lexmark | Lexmark България

Защита на марката Lexmark

Оригиналните консумативи на Lexmark осигуряват качество и надеждност.

Проверка за защита на марката Lexmark

Марката Lexmark означава качество и надеждност с всяка отпечатана страница. Оригиналните консумативи на Lexmark са най-добрият избор, когато цените изображението. Lexmark проверява активно националните и международните пазари за производители и търговци, които с дейността си подронват репутацията ни чрез фалшиви продукти и такива от черния пазар, които не преминават теста на Lexmark за оригинални продукти.

Производителите и търговците на фалшиви касети, които нарушават търговските марки, и наподобяващи/съвместими касети, които нарушават патентите, нанасят вреди на марката ни, като продават нискокачествени продукти. Накратко, ако искате най-доброто за принтера си, използвайте само оригиналните консумативи на Lexmark, предназначени за конкретния ви географски регион.

Оригинални ли са вашите консумативи на Lexmark?

Lexmark поема ангажимент за защита на клиентите от фалшиво мастило и касети с тонер. Ако производителността на продуктите е ниска или срещате проблеми с надеждността или качеството.

Kликнете тук, за да проверите дали консумативите Ви на Lexmark са оригинални.

Купете оригинални консумативи на Lexmark

Не позволявайте да ви разочароват непредсказуемите изгодни марки. Принтерите и оригиналните консумативи на Lexmark са разработени да работят най-добре заедно – като предоставят отлично качество на печат от първата до последната страница.

Кликнете тук, аз да намерите и закупите консумативи

Научете повече за защитата на марката Lexmark

Brand Protection Regional Supplies
Регионални консумативи

Като част от стратегията си за защита на марката, Lexmark персонализира консумативите за различните региони.
Научете повече

Brand Protection check to protect
Проверка за защита

Начини, чрез които да проверите дали притежавате оригинална касета на Lexmark.
Научете повече

Brand Protection counterfeit
Съобщете за подозрителна касета

Информация за контакт, чрез която да съобщите за възможна фалшива касета.
Научете повече

Усилията на Lexmark помагат на всички

  • Lexmark се бори срещу продажбите на фалшиви касети и такива от черния пазар, за да осигури равни условия за всички.
  • Усилията на Lexmark спомагат за защита на легитимните ни партньори и крайните потребители, като излагат на показ източниците на фалшиви консумативи и такива от черния пазар.
  • Lexmark иска да предпази всички от нискокачествени фалшиви касети, които се предлагат като оригинални продукти на Lexmark.