Решения за образованието | Lexmark България

Решения за образованието

Решения за управление на документи, които оставят повече време за преподаване.

Софтуерните решения, разработени от специалистите на Lexmark по образованието, ще превърнат вашите многофункционални продукти в гъвкави платформи за ефективна работа. С технология за просто докосване.

Решения за тестове и оценяване

С решенията на Lexmark за тестове и оценяване преподавателите могат да отпечатват със своя многофункционален лазерен принтер на Lexmark висококачествени тестови листа, когато е необходимо, да сканират след това попълнените тестове и да получават автоматично оценките. Резултатите от тестовете се генерират незабавно, което помага на преподавателите бързо да откриват пропуските в образованието.

Решение на Lexmark за обработка на индивидуалните учебни планове

Вместо индивидуалните учебни планове (ИУП) да се съхраняват в кантонерки, можете да сканирате важните учебни документи на вашите ученици и да ги записвате в защитено хранилище, което позволява на всеки упълномощен потребител достъп до информацията с едно кликване.

Решение на Lexmark за достъпност

Сензорните екрани могат да бъдат трудни за използване от хора, които са незрящи, имат нарушено зрение, намалена двигателна способност или използват инвалидни колички. Решението на Lexmark за достъпност е софтуер, който се използва с браузър и помага на потребителите да конфигурират задания за копиране, изпращане по факс и сканиране от свързан в мрежа компютър, преносимо устройство като iPhone, iPad или личен електронен асистент (PDA) за хора с увреждания.

Попитайте за другите решения на Lexmark за образованието:

  • Решение на Lexmark за OCR за работни групи
  • Решение на Lexmark за сканиране към SharePoint™