Решение за достъпност | Lexmark България

Решение за достъпност

Сензорните екрани могат да бъдат трудни за използване от хора, които са незрящи, имат нарушено зрение, намалена двигателна способност или използват инвалидни колички. Решението на Lexmark за достъпност е софтуер, който се използва с браузър и помага на потребителите да конфигурират задания за копиране, изпращане по факс и сканиране от свързан в мрежа компютър, преносимо устройство като iPhone, iPad или личен електронен асистент (PDA) за хора с увреждания (включително Voice Sense и Braille Sense).

Структуриран фокус

Lexmark има стратегия, дефинирани процеси и методика за постоянно подобряване на достъпността на нашите продукти и решения. Достъпността е ключов елемент във всеки етап от процеса на разработка на нашите продукти. За да осигурим още по-добре постигането на нашите цели, ние сме създали смесена комисия с представители от различните направления, която управлява и контролира инициативите за достъпност. Нашите Доброволни шаблони за достъпност на продуктите по Раздел 508 на Закона за рехабилитация на САЩ са дадени по-долу.

Подобрена технология. Новаторски решения.

Lexmark счита, че подобряването на използваемостта на продуктите за клиенти с увреждания подобрява работата на всички наши клиенти. Отзивите от нашите клиенти с увреждания доведоха до промени в конструкцията и стандартните възможности на продуктите, които заедно подобряват достъпността за всички клиенти. Тези възможности са включени в много от продуктите на Lexmark:

 • Разделителни листа на изхода
 • Натрупване на заданията с изместване
 • Операторски панели с регулируеми ъгли на гледане
 • Многофункционални продукти с цифров блок за въвеждане
 • Достъпна височина и разположение
 • Достъпни драйвери за принтер

Освен това Lexmark разработва адаптивен и гъвкав хардуер и софтуер, които могат да се пригаждат към индивидуалните потребности. Нашата технология предоставя на потребителите достъп до функции и възможности директно от работен плот, оптимизиран с асистиращи средства като екранни увеличители и четци.

Предимства на решението за достъпност

 • Текстово-ориентираните екрани дават на потребителите достъп до почти всяка настройка и опция на многофункционалния продукт на Lexmark.
 • Потребителите могат да променят свойствата на дисплея за по-добра четливост, включително размера на шрифта, цвета на елементите и фона.
 • Потребителите могат да проверят състоянието на многофункционалния продукт, преди да конфигурират и изпратят задание.
 • Проверена е съвместимостта със софтуер за увеличаване и четене от екрана от:
  • – GW Micro Window-Eyes
  • – Freedom Scientific JAWS®, MAGic®
  • – Ai Squared Zoom Text
  • – Serotek

Комплект за гласови указания

Лица с различна степен на познания могат да взаимодействат удобно и ефективно с много интелигентни многофункционални продукти и принтери на Lexmark, като използват комплекта за гласови указания на Lexmark. Той включва традиционна клавиатура и гласови указания и добавя ново ниво на достъпност до устройствата на Lexmark със сензорен екран eTask. Потребителите могат да слушат гласови указания чрез вградените високоговорители на интелигентния многофункционален продукт или принтер или чрез собствени слушалки. Опцията за гласови указания предоставя на избрани интелигентни многофункционални продукти и принтери с eTask на Lexmark допълнителна функционалност, посочена в Section 508 Refresh за САЩ и европейския стандарт EN 301 549.