Интелигентно заснемане на документи за банкирането

Опростена обработка на документи, създадена за банките


black triangle

По-добро, по-бързо обслужване с по-малко ръчни процедури

Интелигентното заснемане на документи за банкирането от Lexmark помага на банките да автоматизират и опростят ръчните процеси и тези, свързани с много хартия, за да увеличат продуктивността на служителите и да осигурят на клиентите обслужването, което те очакват.

banking-branch-capture

По-високо ниво на заснемане на документи на работното място в компанията ви


Опростете обработката на операциите на банката

С Интелигентното заснемане на документи банките могат да улеснят заснемането и сканирането в точката на генериране. В резултат на това документите са цифрово индексирани и се проследяват, с извлечени данни и съдържание, безпроблемно пренасочени към административните бекенд системи на банката.

Грешките автоматично се улавят от самото начало на процеса и се представят на банковия служител, което му позволява да обработи изключенията, преди клиентът да си тръгне. Това ниво на автоматизация опростява обработката, позволява повече време за удовлетворяване на нуждите на клиентите и дава на служителите от банковите клонове възможността да продават други банкови продукти и услуги.

Подобрете ефективността и икономиите

Банките искат да трансформират свързаните с хартия процеси, да оперират банковите клонове с по-малко служители и да подобрят удовлетвореността на клиентите. Чрез заснемане на документите в банковия клон в момента на получаването им ще можете да намалите ръчната проверка и въвеждане на данни и да елиминирате излишъците.

С цел лесно откриване на нови сметки е достъпно обработване на голям процент сметки директно, без ръчна намеса – това позволява на административния бекофис персонал да обработва само изключенията. В резултат на това ще завършвате процедурите по-бързо, на по-ниска цена и с по-високо ниво на удовлетвореност на клиентите.

Повишете сигурността и съответствието

Щателните задачи за осигуряване на съответствие с непрекъснато променящите се нормативни разпоредби и прилагането на стандартизирани процеси могат да намалят ефективността и да доведат до високи такси. Интелигентното заснемане на документи дава възможност за заснемане на документи и данни от банковия клон и внедряване на бизнес правила за незабавна проверка на съответствието, което ви позволява да осигурите съответствие с новите нормативните изисквания без допълнителни ресурси или служители.

С бързо преобразуване на съдържанието от хартия към електронен документ, можете също да повишите сигурността, да улесните съхранението и архивирането и винаги да имате одитна справка за референция, когато доказвате съответствието.

Удовлетворете уникалните си нужди

Ние разбираме, че вашите изисквания за процесите, системите и информацията са уникални за вашия бизнес, и едно негъвкаво, общо решение няма да е подходящо. Затова създадохме Интелигентното заснемане на документи така, че да е гъвкаво и адаптируемо. Възможностите на решението могат да варират от сканиране директно към вашата система за съхранение до интелигентна обработка на документите.

Когато става въпрос за избор кое е най-добро за вашата банка, ще можете да решите кое ниво на възможности е най-подходящо за конкретните ви нужди. Наред с това, нашите универсални опции за интегриране гарантират гъвкавост във вашата инфраструктура и ви позволяват по-стабилно да свържете и обедините бизнес процесите и системите.

ВИДЕО

Интелигентно заснемане на документи от Lexmark

[MP4 03:13]

Елиминирайте ръчните работни процеси в операциите на вашата банка с помощта на интелигентно заснемане на документи

Свързани решения на Lexmark

Управление на печата

Намалете ненужното отпечатване, защитете поверителната банкова информация и осигурете повече мобилност.

Свързани линкове

Анализи

Отчет за услуги за документен поток

Отчетът на IDC MarketScape нарича Lexmark лидер в услугите за документен поток