Решения за финансовите услуги | Lexmark България

Решения за финансовите услуги

industry finance banner

Опростяване на управлението на документите, намаляване на грешките и подобряване на защитата, поверителността и нормативното съответствие.

Решенията на Lexmark за финансовите услуги автоматизират технологичните процеси, използващи хартиени документи, ускоряват обработката на данните, подобряват защитата и нормативното съответствие.

Решение на Lexmark за снемане на информация от клонове

С решението на Lexmark за снемане на информация от клонове, банковите и финансовите институции могат на практика да премахнат ръчната обработка на документи за откриване на нови сметки, да обработват заявления за кредити и да администрират инвестиционни продукти. Предимствата на решението включват по-малко хартиени отпадъци и разходи, освен по-малкото грешки и забавяния.

Решения за защитено отпечатване на хартиени чекове

Специално конструираните лазерни принтери на Lexmark с качествени MICR касети и софтуер за защитено отпечатване на чекове от Source Technologies помагат за възпиране на кражбите и измамите и осигуряват решение за защитено създаване на качествени MICR документи на обикновена чекова хартия.

Решение за обработка на фактури на Lexmark

Решението на Lexmark за обработка на фактури позволява заснемане на фактури, сметки и извлечения в точката на използване и тяхното електронно насочване за обработка. Решението извлича важните данни и ги регистрира във вашите финансови софтуерни приложения за бързо съотнасяне на фактурите, което позволява да се възползвате от предлаганите възможности за отстъпки.

Решение на Lexmark за набиране и въвеждане в работата на нови служители

С решението на Lexmark за набиране и въвеждане в работата на нови служители можете да заснемате по електронен път, да проследявате, да насочвате, управлявате и споделяте всички документи, свързани с назначаването на нови служители и тяхното въвеждане в работата. Решението автоматично уведомява всички съответни отдели за новите служители и предоставя на ръководителите по назначаването, човешките ресурси и други незабавен достъп до информация от ключово значение.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark