Reuse and recycle programs at Lexmark

 Програма за рециклиране и повторно използване

Влезте в кръговата икономика с наградените с отличие програми за Връщане на Консумативи и Връщане на Оборудване от Lexmark.

Като част от нашия фокус върху кръговата икономика, Lexmark предлага програми, които ви помагат да рециклирате и преработвате оборудване и консумативи. 

Научете повече за възможностите за рециклиране:


Green Triangle

Lexmark програма за събиране на на консумативи

LCCP предоставя лесен и безплатен начин да рециклирате изразходвани консумативи. 

Lexmark програма за събиране на борудване

LECP предлага възможност за рециклиране на Lexmark принтери и многофункционални устройства след края на употребата им.

sustainability clean air

Устойчивост, която има значение

Всичко, което създаваме в Lexmark е с мисъл за околната среда. Започвайки с устройствата, които са проектирани така, че да издържат по- дълго. По този начин се използват по- малко суровини и енергия за производство и дистрибуция на нови устройства за пазара. Също така предлагаме услуги, решения и програми, които спомагат за намаляването на въздействието върху околната среда от дейностите свързани с офис печат. Чрез програмите LCCP и LECP ние предоставяме методи за отговорно рециклиране и повторно използване на материалите от вашите консумативи и устройства.

Въпроси, свързани с устойчивото развитие
Кръгова икономика

Водеща роля в кръговата икономика

Нашата цел е да се намали въздействието върху околната среда в процеса на производството и да помогнем на Вас да направите същото. Част от нещата, които ни правят различни са:

  • Иновативно използване на post – consumer recycled (PCR) materials - материали взети след рециклиране, помага за намаляване, както на потреблението на нови природни ресурси, така и на количеството отпадъци изхвърлени на сметището.
  • Всички производствени обекти на Lexmark са сертифицирани съгласно най – високите стандарти за качество, опазване на околната среда и безопасност признати по целия свят, включително ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 1801.
  • Lexmark преработва милиони върнати консумативи всяка година, които се използват повторно или се рециклират чрез отличената с награди Програма за Събиране на Консумативи на Lexmark (LCCP).
  • Продуктите на Lexmark са отличени с множество еко сертификати, включително German Blue Angel, EPEAT и US Energy Star.
  • Програмите на Lexmark за събиране на консумативи и оборудване са налични в над 60 държави, които представляват над 90% от нашия световен пазар.

Lexmark продължава да е разпозната като водеща компания в индустрията, благодарение на инициативите за устойчиво развитие и програмите свързани с опазване на околната среда.