Професионални услуги | Lexmark България

Професионални услуги

Със своето задълбочено разбиране на технологията и уникалните познания за конкретните сфери, натрупани при разработката на специализирани решения за изходни устройства за хиляди организации, Lexmark разполага с необходимия опит да ви помогне да разкриете скритите възможности във вашата среда с изходни устройства и да реализирате стратегии и процеси, рационализиращи потока на информацията във вашата дейност.

„Професионални услуги“ на Lexmark, консултантското направление на нашата фирма, внася опита на Lexmark във вашата конкретна ситуация, за да разработи и достави практични решения, които ще подобрят производителността и ще съкратят разходите в цялата среда с изходни устройства. Професионалните услуги започват от консултациите за оценка и анализ и стигат до ангажиментите за проектиране и реализиране на системи. Те се осигуряват в три форми:

Програми за проучване

Повечето организации подценяват отражението, което могат да имат услугите за жизнения цикъл на документите и тяхното генериране върху рентабилността. Те влияят не само на капиталовите инвестиции и оперативните разходи, но производителността на потребителите и нивата на удовлетворение също могат да имат сериозно отражение върху оперативните резултати. Подобряването на ефективността на вашите мрежови и директно свързани принтери, копирни машини, факсове и сканиращи устройства може директно да доведе до подобрения на производителността.

Разработка и интегриране на решения

Назрял е моментът много рутинни операции по обработката на документи са да се автоматизират и да освободят времето на персонала за по-важни задачи. Lexmark предлага опит в автоматизирането на процесите с натоварен печат във вашата организация с решения за преминаване от хартия към електронни носители, които увеличават скоростта на споделянето на информация за постигане на ефективност и икономии в рамките на цялата организация и увеличаването на нейната производителност и конкурентоспособност.

Инженери по продажбите

Ние в Lexmark оценяваме и се стараем да разбираме затрудненията, които създават решенията за печат и управление на технологичния процес. Консултативният екип по техническата поддръжка на Lexmark има готовност да се справи с намаляването на генерираните документи, защитата на печата, сигурността, опростяването на процесите, приложенията и консолидирането на устройствата. Ние ще бъдем до вас от оценката на текущото състояние до бъдещите внедрявания, които ще вдъхнат живот на вашите планове. Техническият персонал по продажбите на Lexmark ще работи заедно с вас, за да посрещне предизвикателствата на управлението на изходните устройства и технологичните процеси и ще ви помага при покриването на бъдещите технически изисквания, за да не прекъсва вашата дейност.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark