printer-registration

Регистриране на продукт


black triangle

Благодарим ви, че избрахте Lexmark! Ние ценим вашия бизнес. Регистрирането на вашия продукт на Lexmark е лесно и отнема само няколко минути.

Тази регистрация е само за Основна гаранция!


Информация за продукта

Подробности за клиента

Съгласявам се, че личните данни, които предоставям, могат да бъдат съхранявани и използвани за изпращане до мен на маркетингови материали и анкети, както и за целите на проучвания на Lexmark. Разбирам, че моето съгласие да позволя на Lexmark да обработва моята информация е доброволно и че мога по всяко време на оттегля своето разрешение. Ако не сте съгласни относно използването на вашите лични данни, моля, не разкривайте такава информация на Lexmark. Моля, имайте предвид, че в такъв случай е възможно Lexmark да не може да ви изпраща информация и определени функции на уебсайтовете на Lexmark може да не работят правилно.  Условията на Декларацията за защита на личните данни, достъпни на lexmark.com/bg_bg/privacy-policy.html, се прилагат за личните данни, които предоставяте.