Консумативи, включени в ограничената гаранция на Lexmark | Lexmark България

Консумативи, включени в ограничената гаранция на Lexmark

Консумативи за лазерен принтер

Изделие Гаранционен период

Печатащи касети за лазерни принтери*

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация*

Касети с тонер*

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация*

Модули/комплекти с фотопроводник**

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация**

Модули/комплекти за създаване на образ**

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация**

Фотопроявителни модули/комплекти**

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация**

Бутилки/контейнери за употребяван тонер**

Ограничена гаранция за целия срок на експлоатация**

*Ограничената гаранция за целия срок на експлоатация не се отнася за касети за лазерен принтер, които са пълнени повторно или тези, които са просто празни в резултат на нормална употреба. Ограничената гаранция за целия срок на експлоатация е валидна, докато печатащата касета за лазерни принтери изчерпи количеството полезен тонер на Lexmark.
** Ограничената гаранция за целия срок на експлоатация за модули/комплекти с фотопроводници, модули/комплекти за създаване на образ, фотопроявителни модули/комплекти и/или бутилки/контейнери за употребяван тонер е валидна до изписване на съобщението „Сменете консуматива“. Използването на консумативи на трети страни, може да предизвика повреда на модули/комплекти с фотопроводници, модули/комплекти за създаване на образ, фотопроявителни модули/комплекти и/или бутилки/контейнери за употребяван тонер, които не се покриват от ограничената гаранция на Lexmark за консумативи за целия срок на експлоатация. 

Консумативи за мастилено-струйни принтери

Изделие 1 година

Печатащи касети за мастилено-струйни принтери

X

Консумативи за обработване на текст

Изделие 1 година

Печатаща лента за матрични принтери 6400, 6408, 6412

X

Печатаща лента за матрични принтери Lexmark 4227, 4227 plus

X

Печатаща лента за матрични принтери Lexmark 23xx Series

X

Печатаща лента за матрични принтери Lexmark 24xx Series

X

Печатаща лента за матрични принтери Lexmark 25xx Series

X

Печатаща лента за матрични принтери Lexmark 25xx+ Series

X