Услуги за поддръжка на клиенти | Lexmark България

Услуги за поддръжка на клиенти

Като водеща световна фирма в решенията за управление на изходните устройства, Lexmark се ангажира да помогне на своите клиенти да се възползват в максимална степен от своите инвестиции в системи за печат. Ние разбираме сложността на вашите потребности и затова услугата на Lexmark за поддръжка на клиенти се ангажира да осигури бързо решаване на проблемите и специално адаптирани програми, които да поддържат гладкото и рентабилно провеждане на вашата дейност. От простото сервизно обслужване до цялостната поддръжка, Lexmark предлага набор от планове за посрещане на специфичните изисквания на вашата среда с изходни устройства и намаляване на скъпо струващия престой на принтерите.

Техническа поддръжка

Постоянна задача на услугите за техническа поддръжка е да ви помагат да отстранявате трудностите при печатането бързо и ефективно.

Гаранция

Lexmark предлага широк набор от стандартни предложения за обслужване, които защитават всичко от отделния принтер до целия машинен парк с изходни устройства.

Обслужване с части

Оригиналните резервни части на Lexmark могат рязко да намалят разходите и необходимостта от сервизно обслужване, за да осигурят оптимална работа на принтерите.

Поддръжка за доставчиците на услуги

Ние се ангажираме да намерим най-ефективните инструменти в помощ на нашите партньори и техните клиенти.

Първи стъпки

Кликнете тук за връзка с Lexmark