Карта за формуляри и бар кодове за MX91x

Номенклатурен №: 26Z0195

Характеристики

  • Приложими карти / SIMMs

Описание на продукт

Картата за формуляри и баркодове на Lexmark е предназначена да приема електронни формуляри, генерирани със Съставител на формуляри на Lexmark и записани на флаш памет или твърд диск в принтери Lexmark с Управление на формуляри на Lexmark. Изисква флаш памет или твърд диск за съхраняване на електронни формуляри в многофункционални продукти или принтер. Можете да сливате и бързо да отпечатвате формуляри, като използвате само променливите ASCII текстови данни, предавани по мрежата. Тази карта работи заедно с фърмуера на принтера, за да следи входящите ASCII, SAP RDI или PCL данни. Ако входящите данни съдържат схема, съответстваща на условията, зададени в съществуващ електронен формуляр, започва процес за сливане на формуляри. Тази карта работи с Ethernet мрежи за IBM AS/400, S/390, IBM iSeries и UNIX (всякакъв хост) с ASCII, SAP RDI (с тип на устройството Lexmark SAP® R/3® за PCL) или PCL данни. Тя също така поддържа достъп с PCL® и PostScript команди до над 47 стандартни отраслови едно- и двуизмерни баркодове. Можете да използвате Управление на формуляри на Lexmark за качване и управление на формуляри, актуализиране на фърмуера или смяна на режима (печат, снемане на данни, забрана, архивиране* и печат, и само архивиране*) на картата. *Режимите за архивиране изискват твърд диск. Само една от тези карти може да се използва във всеки един момент: за формуляри и баркодове, карта за IPDS, карта за PRESCRIBE или карта Lexmark PrintCryption. За тези карти има едно-единствено гнездо.

Управление на формуляри на Lexmark

Можете да използвате Управление на формуляри на Lexmark за качване и управление на формуляри, актуализиране на фърмуера или смяна на режима (печат, снемане на данни, забрана, архивиране* и печат или само архивиране*) на картата. *Режимите за архивиране изискват твърд диск.


Обърнете внимание

Само една от тези карти може да се използва във всеки един момент: за формуляри и баркодове, карта за IPDS, карта за PRESCRIBE или карта Lexmark PrintCryption. За тези карти има едно-единствено гнездо.


Сливане и печатане

Можете да сливате и бързо да отпечатвате формуляри, като използвате само променливите ASCII текстови данни, предавани по мрежата. Тази карта работи заедно с фърмуера на принтера, за да следи входящите ASCII, SAP RDI или PCL данни. Ако входящите данни съдържат схема, съответстваща на условията, зададени в съществуващ електронен формуляр, започва процес за сливане на формуляри.


Елементарно сливане на данни

Тази карта работи с Ethernet мрежи за IBM AS/400, S/390, IBM iSeries и UNIX (всякакъв хост) с ASCII, SAP RDI (с тип на устройството Lexmark SAP® R/3® за PCL) или PCL данни. Тя също така поддържа достъп с PCL® и PostScript команди до над 47 стандартни отраслови едно- и двуизмерни баркодове.


Внедрява се лесно и бързо!

Формулярите се съхраняват в принтера, поради което няма нужда да се конфигурира и поддържа сървър. Също така има малка първоначална инвестиция за малък брой печатащи устройства.


Формулярите се генерират и запаметяват в принтера

Картата за формуляри и баркодове на Lexmark е предназначена да приема електронни формуляри, генерирани със Съставител на формуляри на Lexmark и записани на флаш памет или твърд диск в принтери Lexmark с Управление на формуляри на Lexmark. Изисква флаш памет или твърд диск за съхраняване на електронни формуляри в многофункционални продукти или принтер.

Общи спецификации

Номенклатурен № 26Z0195
Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)
  • 30 x 244 x 152 мм
Тегло на опаковката (кг)
  • 0.227 кг

Електрическо свързване и експлоатация

UNSPSC Код.
  • 44101726
Държава
  • произход:
  • САЩ