Карта за формуляри и баркодове

Номенклатурен №: 21K0127

Характеристики

  • Приложими карти / SIMMs

Описание на продукт

Картата за формуляри и баркодове на Lexmark е предназначена да приема електронни формуляри, генерирани със Съставител на формуляри на Lexmark и записани на флаш памет или твърд диск в принтери Lexmark с Управление на формуляри на Lexmark. Изисква флаш памет или твърд диск за съхраняване на електронни формуляри в многофункционални продукти или принтер. Можете да сливате и бързо да отпечатвате формуляри, като използвате само променливите ASCII текстови данни, предавани по мрежата. Тази карта също така поддържа достъп с PCL® и PostScript команди до над 47 стандартни отраслови едно- и двуизмерни баркодове. Можете да използвате Управление на формуляри на Lexmark за качване и управление на формуляри, актуализиране на фърмуера или смяна на режима. Само една от тези карти може да се използва във всеки един момент: за формуляри и баркодове, карта за IPDS или карта за PRESCRIBE. За тези карти има едно-единствено гнездо.

Формулярите се генерират и запаметяват в принтера

Картата за формуляри и баркодове на Lexmark е предназначена да приема електронни формуляри, генерирани със Съставител на формуляри на Lexmark и записани на флаш памет или твърд диск в принтери Lexmark с Управление на формуляри на Lexmark. Изисква флаш памет или твърд диск за съхраняване на електронни формуляри в многофункционални продукти или принтер.


Внедрява се лесно и бързо!

Формулярите се съхраняват в принтера, поради което няма нужда да се конфигурира и поддържа сървър. Също така има малка първоначална инвестиция за малък брой печатащи устройства.


Елементарно сливане на данни

Тази карта работи с Ethernet мрежи за всякакъв хост, използващ ASCII, SAP RDI (с тип на устройството Lexmark SAP® R/3® за PCL) или PCL данни. Тя също така поддържа достъп с PCL® и PostScript команди до над 47 стандартни отраслови едно- и двуизмерни баркодове.


Сливане и печатане

Можете да сливате и бързо да отпечатвате формуляри, като използвате само променливите ASCII текстови данни, предавани по мрежата. Тази карта следи входящите ASCII, SAP RDI или PCL данни. Ако входящите данни съдържат схема, съответстваща на условията, зададени в съществуващ електронен формуляр, започва процес за сливане на формуляри.


Обърнете внимание

Само една от тези карти може да се използва във всеки един момент: за формуляри и баркодове, карта за IPDS или карта за PRESCRIBE. За тези карти има едно-единствено гнездо.


Управление на формуляри на Lexmark

Можете да използвате Управление на формуляри на Lexmark за качване и управление на формуляри, актуализиране на фърмуера или смяна на режима (печат, снемане на данни, забрана, архивиране* и печат или само архивиране*) на картата. *Режимите за архивиране изискват твърд диск.

Общи спецификации

Номенклатурен № 21K0127
Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)
  • 40 x 230 x 150 мм
Тегло на опаковката (кг)
  • 0.13 кг

Електрическо свързване и експлоатация

UNSPSC Код.
  • 44101726
Държава
  • произход:
  • САЩ