Твърд диск 500+ GB

Номенклатурен №: 27X0400

Характеристики

  • SDRAM Памет

Описание на продукт

Използвайте твърд диск, за да буферирате задания за печат, да сортирате големи задания или да съхранявате формуляри, шрифтове или макрокоманди. Тези основни функции са включени, когато е инсталиран диск: • Създаване на задания/Потребителско копиране • Преглед на сканиране • Заключване на операторския панел • Съхранение на факс на диска (автоматично) • Печат и задържане на задания през POR • Паркиране на задания/Задържане на задания • Изчакващо задание за факс • Пробно копие • Съхранение, използвано от допълнителни карти с фърмуер • Буфериране (подреждане)/сортиране на задания на диск • Подреждане на копиране • Подреждане на имейли • Съхраняване на шрифтове и макроси • Копиране на брошури • Изтриване на диск (чрез настройки в менюто „Защита“) – включва ръчно и планирано изтриване • Директория за печатане (чрез настройки в меню „Отчети“) • Отчитане на задания • Меню „Конфигуриране“: Шифроване на диск • Меню „Диагностика“: Бързо тестване на диска, Тестване/почистване на диска • Изпращане до много • Работа на празно („Паркиране“ на задания за цветен печат докато не бъде заменена празна цветна касета)

Функцията „шифроване на диска“ осигурява произволно генериран ключ за шифроване, който се използва за шифроване на всички данни, съхранени на твърдия диск. Този ключ, генериран от всеки принтер, е уникален за този отделен принтер.


Тези основни функции са включени, когато се инсталира допълнителен твърд диск: Създаване на задания, заключване на принтер, съхранение, което се използва от приложения с решения, като например FormsMerge Job Buffering (подреждане на печата), подреждане на имейли, съхраняване на шрифтове и макрокоманди, фактуриране за потребителя, паркиране на заданията (чрез цикъл на изключване и включване), администрация, свързана с твърдия диск (изчистване на диска, кодиране на диска, диагностика на диска).


Със „заключване на печата“ дискът може също така да се заключи с потребителски PIN. Това не позволява изпратените задания да се отпечатват. Всички задържани задания се съхраняват на твърдия диск, докато не бъде отключен. „Шифроване на диска“ трябва да се използва с тази настройка.

Общи спецификации

Номенклатурен № 27X0400
Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)
  • 38 x 152 x 216 мм
Тегло на опаковката (кг)
  • 0.235 кг

Електрическо свързване и експлоатация

UNSPSC Код.
  • 43201803
Държава
  • произход:
  • Китай (КНР)

Lexmark CS720de

Lexmark CS720de

Преглед на продукт

Lexmark CX622ade

Lexmark CX622ade

Преглед на продукт

Lexmark CX625ade

Lexmark CX625ade

Преглед на продукт

Lexmark MX722adhe

Lexmark MX722adhe

Преглед на продукт

Lexmark MC2535adwe

Lexmark MC2535adwe

Преглед на продукт

Lexmark MC2640adwe

Lexmark MC2640adwe

Преглед на продукт

Lexmark MX632adwe

Lexmark MX632adwe

Преглед на продукт

Lexmark MX532adwe

Lexmark MX532adwe

Преглед на продукт

Lexmark CS727de

Lexmark CS727de

Преглед на продукт

Lexmark CS820de

Lexmark CS820de

Преглед на продукт

Lexmark CS921de

Lexmark CS921de

Преглед на продукт

Lexmark MX721ade

Lexmark MX721ade

Преглед на продукт

Lexmark CS720dte

Lexmark CS720dte

Преглед на продукт

Lexmark CX727de

Lexmark CX727de

Преглед на продукт

Lexmark CS728de

Lexmark CS728de

Преглед на продукт

Lexmark CX825de

Lexmark CX825de

Преглед на продукт

Lexmark CS725dte

Lexmark CS725dte

Преглед на продукт

Lexmark MX721adhe

Lexmark MX721adhe

Преглед на продукт

Lexmark CX820dtfe

Lexmark CX820dtfe

Преглед на продукт

Lexmark MX722ade

Lexmark MX722ade

Преглед на продукт

Lexmark MB2770adwhe

Lexmark MB2770adwhe

Преглед на продукт

Lexmark CX860de

Lexmark CX860de

Преглед на продукт

Lexmark CX730de

Lexmark CX730de

Преглед на продукт

Lexmark CS735de

Lexmark CS735de

Преглед на продукт

Lexmark CS730de

Lexmark CS730de

Преглед на продукт

Lexmark CX922de

Lexmark CX922de

Преглед на продукт

Lexmark CX921de

Lexmark CX921de

Преглед на продукт

Lexmark CX923dxe

Lexmark CX923dxe

Преглед на продукт

Lexmark CX923dte

Lexmark CX923dte

Преглед на продукт

Lexmark CX924dxe

Lexmark CX924dxe

Преглед на продукт

Lexmark MX622ade

Lexmark MX622ade

Преглед на продукт

Lexmark CX924dte

Lexmark CX924dte

Преглед на продукт

Lexmark CX820de

Lexmark CX820de

Преглед на продукт

Lexmark CS923de

Lexmark CS923de

Преглед на продукт

Lexmark CX920de

Lexmark CX920de

Преглед на продукт

Lexmark CS820dte

Lexmark CS820dte

Преглед на продукт

Lexmark CS820dtfe

Lexmark CS820dtfe

Преглед на продукт

Lexmark CX825dtfe

Lexmark CX825dtfe

Преглед на продукт

Lexmark CX725de

Lexmark CX725de

Преглед на продукт

Lexmark CX825dte

Lexmark CX825dte

Преглед на продукт

Lexmark CX860dtfe

Lexmark CX860dtfe

Преглед на продукт

Lexmark CX860dte

Lexmark CX860dte

Преглед на продукт

Lexmark CS725de

Lexmark CS725de

Преглед на продукт

Lexmark CX522ade

Lexmark CX522ade

Преглед на продукт

Lexmark MB2650adwe

Lexmark MB2650adwe

Преглед на продукт