Insurance office meeting

Lösningar och tjänster
för försäkringsbranschen

Förenkla pappersbaserade processer, säkerställa regelefterlevnad och förbättra kundtjänst


black triangle

VIDEO [MP4 00:00]

Avancerade lösningar för försäkringar
Från att uppdatera en äldre IT-infrastruktur och minska kostnader för manuella processer, till att övergå till en helt digital drift. Lexmarks lösningar stöder dina strategiska prioriteringar.
 

financial numbers

Kundernas framgångar 
Se hur Lexmarks djupa branscherfarenhet och lösningsportfölj ger mätbara resultat för försäkringsföretag över hela världen.

banking dashboard
White Triangle

Försäkringsbranschens utmaningar och möjligheter  

De flesta försäkringsgivare har många manuella processer på plats som är tidskrävande, kostsamma och utsatta för fel. Olikheter och föråldrade system kan också stå i vägen för försök till digitalisering och fördröja service till kunden.

försäkringskontor

Äldre system

Äldre IT-system och infrastrukturer kräver kostsamt underhåll och stöd, samt saknar den integrering som behövs för digitalisering, automatisering och integrationsinsatser som försäkringsgivarna kräver.

Icke-konkurrenskraftiga driftmodeller

Manuella, pappersbaserade processer inklusive riskbedömning, krav och policyändringar innehåller ofta fel och tar värdefull tid från andra kritiska uppgifter.

Kundernas förväntningar

Dagens kunder förväntar sig omedelbara resultat och ständiga insikter, vilket är svårt att leverera med tanke på realiteten av tids- och arbetskrävande försäkringsprocesser.

Säkerhetsproblem

Säkerheten fortsätter att vara en viktig fråga för försäkringsgivarna, eftersom problemen uppstår från både traditionella pappersbaserade vägar, såväl som digitala. Samtidigt är kostnaden för säkerhet i finansinstitut högre än i någon annan bransch i en tid då det är av yttersta vikt att försäkringspartnern har sina kunders förtroende. 

Krav

Miljöhänsyn

Försäkringsgivare världen över letar ständigt efter sätt för att minska sitt miljöavtryck och övergå till utskriftsfria system.

Efterlevnad och lagstiftningsproblem

Försäkringsgivare står inför ständigt föränderliga efterlevnads- och lagkrav, och måste också uppfylla olika statsspecifika regler utöver statliga riktlinjer.

n1 grey1 triangle

Det finns stora administrativa kostnader för IT-administrationen – äldre system kan begränsa din möjlighet att utveckla nya konkurrenskraftiga funktioner eller tjänsterbjudanden och de begränsar även förmågan att konkurrera om kostnader.

PWC, Financial Services Technology 2020 and Beyond
b4 green4 triangle

Förenkla utskriftsinfrastrukturen

Oavsett om ditt mål är molnmigration, mindre belastning på IT-resurser, ökad utskriftssäkerhet eller dataanalys, förenklar Lexmark varje aspekt av skrivarinfrastrukturen inom hela företaget.

Cloud illustration

Aktivera Cloud Services
För de företag som vill effektivisera infrastrukturen för utskrifter via molnet ger Lexmark Cloud Services för finansiella tjänster en effektiv och ekonomisk väg till framgång med utskriftshanteringen. Den här avancerade lösningen erbjuder ett säkert, molnbaserat sätt att eliminera de kostnader och huvudbryn som förknippas med en traditionell infrastruktur för utskriftshantering.

Med Cloud Services kan du hantera, konfigurera och analysera ditt utskriftsekosystem på ett säkert sätt, allt med en förvärvsmodell som uppfyller de unika kraven på din verksamhet. Det är infrastrukturhantering som är flexibel med verksamheten och samtidigt ger ökad redundans och skalbarhet, något som möjliggör en bra utskriftsupplevelse.

Finansinstituten ställs inför ett konstant tryck att öka produktiviteten genom digitalisering av verksamheten och personalen.

PWC, The Future of Financial Services
n1 grey1 triangle

Eliminera IT-bördan
Dina anställda bör lägga sin tid på att fokusera på behoven hos dina kunder och inte hantera skrivare. Det är vad Lexmark Managed Print Services är till för: med hjälp av molntjänster, IoT och interaktiva analyser som hjälper finansinstitut att spara IT-resurser, öka drifttiden och få nya affärsinsikter.

Använd IoT: Lexmarks skrivare och multifunktionsskrivare är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar skrivarnas prestanda. Lexmarks globala IoT-system (Internet of Things) utnyttjar kraften hos data och analyserar datans prestanda för användningstrender, avfall, säkerhetsrisker och mycket mer, samtidigt som säkerheten ökar med automatiserade skrivarinställningar.

Laga den innan den går sönder: Lexmarks algoritmbaserade prediktiva support ger fördelar som andra inte kan ge. Vi förutser avbrott innan de inträffar och kontaktar dig för att lösa problemet – ofta på distans – innan du vet att det finns. Dessutom visas proaktiva aviseringar om serviceförfrågningar, leveransstatus för förbrukningsmaterial och annat på maskinens panel, så att användare hålls inormerade.

LEXMARKS BLOGG

time and money collage

Insikter från Lexmark
Hur kan du spara tid och pengar med Lexmarks teknikbaserade strategi?

INSIKTER FRÅN ANALYTIKERNA

glass skyscraper reflecting clouds

Vad experter säger 
Lexmark Cloud Services ”förändrar allt … genom att strukturera om utskriftsmiljön till en molnbaserad driftsättning för att avsevärt minska behoven av utskrifts- och dokumentinfrastruktur.”

WEBBSIDA

glass building with clouds

Infrastruktur för molnutskrift 
Få tillgång till ett modernt och säkert ekosystem för utskrift genom en prenumerationstjänst.


Utskriftslösningar

Lexmark har lång erfarenhet inom försäkringsbranschen och samarbetar med huvudkontor, filialer, byråer och bearbetningscentraler runt om i världen för att förenkla de utskrifts och pappersbaserade processerna. Oavsett om du vill ha nya och effektivare sätt att hantera ditt utskriftsekosystem, eller eliminera tidsödande IT-uppgifter levererar Lexmark innovativa lösningar som förbättrar din digitala omvandling och samtidigt förbättrar utskrifts- och dokumentsäkerheten.

Digitala lösningar

Data är bara lika värdefull som dess tillämpning. Lexmark går vidare med ditt företags digitala omvandling genom att göra data enkelt och tillgängliga med hög säkerhet i hela företaget.

Omvandla dina utskriftsprocesser

För finansiella organisationer som vill ha nya insikter i skrivarnas prestanda, ökad säkerhet och hållbarhet eller hjälp med den digitala omvandlingen. Lexmarks maskiner och lösningar för försäkringsgivare är utformade för att förenkla allting som har att göra med utskriftshantering.

data and analytics illustration

LEXMARKS BLOGG

tablet with financial data and graphs

Data och Analytics
Lexmarks avancerade, interaktiva analysfunktioner ger dig dynamiska datavisualiseringar och affärsintelligens som hjälper dig med din digitala transformation. Det här innebär att försäkringsgivarna kan få nya insikter i de högsta nivåerna av organisationshierarki, ända ner till detaljer i verksamhetsområdet, på användar- eller skrivarnivå.

Företag som kan erbjuda {en förbättrad kundupplevelse} samtidigt som de håller hög säkerhetsstandard kommer att få kundlojalitet. En erfarenhetsdriven säker resa kan till och med bli en konkurrensfördel.

McKinsey & Company, Building security into the customer experience
b4 green4 triangle

 Säkerhet

Skydda din Försäkringsbolagets mest värdefulla tillgångar
Att skydda känslig information är avgörande för försäkringsbranschen, eftersom inget företag vill upptäcka att en lucka i säkerheten har gett dem nyhetsrubriker. Men medan stora dataintrång skapar rubriker är det inte din enda uppgift att förhindra dem: det finns många punkter i nätverket där information kan äventyras för att skapa risker för både försäkringsgivarna och deras kunder.

Lexmarks branschledande expertis utgör grundstommen i vår teknik. Det här tillvägagångssättet med inbyggd säkerhet, Secure by Design , ger de viktigaste och främsta fördelarna för försäkrings- och finansiella tjänster: förtroende att effektivt och kostnadseffektivt driva sin verksamhet, i vetskap om att skrivare och kunddata skyddas varje steg längs vägen.

 Hållbarhet

Att minska påverkan på miljön är viktigt både för försäkringsgivarna och deras kunder. Lexmark tillhandahåller hållbara lösningar under hela produktens livscykel – från hållbar design via effektiv användning till ansvarsfull återanvändning och återvinning.