Lexmark recycling programs

Loop into the circular economy with Lexmark’s free collection programs

Som en del avvårt fokus på cirkulär ekonomi erbjuder Lexmark program som hjälper dig att återvinna och omproducera utrustning och produkter

Läs mer om dina återvinningsalternativ


Green Triangle

Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP)

LCCP erbjuder ett förlopp för uppsamling, återvinning och återanvändning som är gratis och enkelt att använda. 

Återvinn dina tonerkassetter

Lexmarks program för insamling av utrustning (Lexmark Equipment Collection Programme, LECP)

LECP erbjuder återvinning för din Lexmark-skrivare eller multifunktionsskrivare i slutet av dess liv.

Återvinn din Lexmark-utrustning

Hållbarhet gör skillnad

Hos Lexmark utvecklar vi med miljön i fokus. Det börjar med enheter som är utvecklade för att hålla längre, så färre råmaterial och mindre energi k rävs för att producera och distribuera enheter till marknaden. Vi erbjuder även tjänster, lösningar och program som minskar miljöpåverkan, från dina utskrifts- och bildhanteringsaktiviteter. Och genom LCCP och LECP, erbjuder vi ansvarsfulla sätt att återanvända eller återvinna dina enheter.

Upptäck mer hållbara lösningar på Lexmark.

Banar väg i den cirkulära ekonomin

Vårt mål är att minska vår påverkan på miljön och hjälpa dig att göra detsamma. Några av de sätt som Lexmark gör skillnad är:

  • Vår innovativa användning av återvunna material (PCR) bidrar till att minska både förbrukningen av nya naturresurser och mängden avfall på deponier.
  • Alla Lexmarks tillverkningsanläggningar är certifierade enligt rigorösa kvalitets-, miljö- och säkerhetsstandarder som är erkända över hela världen, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 1801.
  • Lexmark återvinner miljontals använda tonerkassetter varje år som antingen återanvänds eller återvinns via det prisbelönta Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).
  • Lexmarks produkter har tilldelats många miljömärkningar, bland annat tyska Blå ängeln, EPEAT och amerikanska Energy Star-certifieringar.
  • Lexmarks program för insamling av tonerkassetter och utrustning finns i fler än 60 länder, vilket motsvarar mer än 90 % av vår globala marknad.

Lexmark fortsätter att år efter år få utmärkelses som branschledare för sina hållbarhetsinitiativ ochmiljöprogram.

Läs mer om våra initiativ för företagets sociala ansvar.