office meeting

Lösningar och tjänster
för bankbranschen

Omvandla infrastruktur och affärsprocesser och samtidigt som du skyddar systemen och ger kunderna stöd


black triangle

VIDEO [MP4 00:00]

Innovativa lösningar för bankverksamhet
Läs om hur Lexmark-lösningar stöder dina strategiska prioriteringar, från att förenkla IT-infrastruktur och minska driftkostnader till att omvandlas till en digital driftmodell.
 

White Triangle

Bankverksamhetens utmaningar och möjligheter  

Dagens bankinrättningar har dyra processer och gamla system som kan stå i vägen för eftersträvan av digital omvandling och en positiv kundupplevelse.

banking office lobby

Icke-konkurrenskraftiga driftmodeller

Manuella, pappersbaserade processer, inklusive kund- och plattformsgenererade dokument, är både felbenägna och kostsamma för bankerna.

Äldre system

Befintliga IT-system och infrastrukturer kräver kostsamt underhåll och stöd, samt saknar de digitala funktioner, automatiseringsfunktioner och analysfunktioner som bankerna behöver i dag.

Kundernas förväntningar

Kunder har kommit att förvänta sig en friktionsfri process och fullständig insyn i informationen, vilket är svårt att leverera med pappersbaserade bankprocesser.

Säkerhetsproblem

Kostnaden för säkerhet i finansinstitut är högre än i någon annan bransch i en tid då det är av yttersta vikt att bankerna har sina kunders förtroende. 

Miljöhänsyn

Bankerna försöker kontinuerligt hitta sätt att minska sina koldioxidutsläpp och övergå till utskriftsfria system.

n1 grey1 triangle

Det finns stora administrativa kostnader för IT-administrationen – äldre system kan begränsa din möjlighet att utveckla nya konkurrenskraftiga funktioner eller tjänsterbjudanden, och de begränsar även förmågan att konkurrera om kostnader.

PWC, Financial Services Technology 2020 and Beyond
b4 green4 triangle

Förenkla utskriftsinfrastrukturen

Oavsett om ditt mål är molnmigrering, mindre belastning på IT-resurser, ökad utskriftssäkerhet eller dataanalys, förenklar Lexmark varje aspekt av skrivarinfrastrukturen inom hela företaget.

Cloud illustration

Aktivera Cloud Services
För de företag som vill effektivisera infrastrukturen för utskriftsinfrastruktur via molnet ger Lexmark Cloud Services för bankverksamhet en effektiv och ekonomisk väg till framgång med utskriftshanteringen. Den här avancerade lösningen erbjuder ett säkert, molnbaserat sätt att eliminera de kostnader och huvudbryn som förknippas med en traditionell infrastruktur för utskriftshantering.

Med Cloud Services kan du hantera, konfigurera och analysera ditt utskriftssystem på ett säkert sätt, allt med en förvärvsmodell som uppfyller de unika kraven på din verksamhet. Det är infrastrukturhantering som är flexibel med verksamheten och samtidigt ger ökad redundans och skalbarhet.

Lexmark Cloud Services är en omfattande lösning som förser företag med en kraftfull lösning för utskriftsmiljön, som kan spara IT-tid, minska utskriftskostnader, minska spill och skydda känslig information.

Keypoint Intelligence Buyers Lab
n1 grey1 triangle

Eliminera IT-bördan
Dina anställda bör lägga sin tid på att fokusera på behoven hos dina kunder och inte hantera skrivare. Det är vad Lexmark Managed Print Services är till för: med hjälp av molntjänster, IoT och interaktiva analyser som hjälper finansinstitut att spara IT-resurser, öka drifttiden och få nya affärsinsikter.

Använd dig av IoT: Lexmarks skrivare och multifunktionsskrivare (MFP:er) är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar enheters prestanda. Lexmarks globala IoT-system (Internet of Things) utnyttjar kraften hos data och analyserar prestandadata för användningstrender, avfall, säkerhetsrisker och mycket mer, samtidigt som säkerheten ökar med automatiserade enhetsinställningar.

Laga den innan den går sönder: Lexmarks algoritmbaserade prediktiva support ger fördelar som andra inte kan ge. Vi förutser avbrott innan de inträffar och kontaktar dig för att lösa problemet – ofta på distans – innan du vet att det finns. Dessutom visas proaktiva aviseringar om serviceförfrågningar, leveransstatus för förbrukningsmaterial och annat på enhetens panel, så att användare hålls inormerade.

LEXMARKS BLOGG

time and money collage

Insikter från Lexmark
Hur kan du spara tid och pengar med Lexmarks teknikbaserade strategi?

INSIKTER FRÅN ANALYTIKERNA

glass skyscraper reflecting clouds

Vad experter säger 
Lexmark Cloud Services ”förändrar allt … genom att strukturera om utskriftsmiljön till en molnbaserad driftsättning för att avsevärt minska behoven av utskrifts- och dokumentinfrastruktur.”

WEBBSIDA

glass building with clouds

Infrastruktur för molnutskrift 
Få tillgång till ett modernt och säkert ekosystem för utskrift genom en prenumerationstjänst.


Utskriftslösningar

Lexmark har lång erfarenhet inom bankbranschen och samarbetar med bankkontor, filialer och centraler runt om i världen för att förenkla utskriftsprocesserna. Oavsett om du vill ha nya och effektivare sätt att hantera ditt utskriftssystem eller eliminera tidsödande IT-uppgifter levererar Lexmark innovativa lösningar som förbättrar din digitala omvandling och samtidigt förbättrar utskrifts- och dokumentsäkerheten.

Digitala lösningar

Data är bara lika värdefull som dess tillämpning. Lexmark går vidare med din banks digitala omvandling genom att göra data enkelt och säkert tillgängliga i hela företaget.

Omvandla dina utskriftsprocesser

För finansiella organisationer som vill ha nya insikter i enheternas prestanda, ökad säkerhet och hållbarhet eller hjälp med den digitala omvandlingen är Lexmarks enheter och lösningar för bankverksamheten utformade för att förenkla allting som har att göra med utskriftshantering.

data and analytics illustration

LEXMARKS BLOGG

tablet with financial data and graphs

Data och Analytics
Lexmarks avancerade interaktiva analysfunktioner ger dynamisk datavisualiseringar och business intelligence som stödjer din digitala omvandling. Det här innebär att bankverksamheter kan få nya insikter i de högsta nivåerna av organisationshierarki, ända ner till detaljer i verksamhetsområdet, på användar- eller skrivarnivå.

I en tid med ökad medvetenhet och känslighet för sociala och miljömässiga frågor kan hållbar bankverksamhet vara en reell konkurrensfördel.

Efma
b4 green4 triangle

 Säkerhet

Skydda din banks mest värdefulla tillgångar
Att skydda känslig information är avgörande för finansinstitut, eftersom ingen bank vill plötsligt upptäcka att en säkerhetsrisk har gett dem nyhetsrubriker. Men medan stora dataintrång skapar rubriker är det inte din enda uppgift att förhindra dem: Det finns många punkter i nätverket där information kan äventyras för att skapa risker för både bankerna och deras kunder.

Lexmarks branschledande expertis utgör grundstommen i vår teknik. Det här tillvägagångssättet med inbyggd säkerhet, Secure by Design, ger viktiga främsta fördelarna för bankkunder: förtroende att effektivt och kostnadseffektivt driva sin verksamhet, i vetskap om att enheter och kunddata skyddas varje steg längs vägen.

 Hållbarhet

Att minska påverkan på miljön är viktigt både för bankerna och deras kunder. Lexmark tillhandahåller hållbara lösningar under hela produktens livscykel – från hållbar design via effektiv användning till ansvarsfull återanvändning och återvinning.