Hanterade utskriftstjänster

Hanterade utskriftstjänster

Nå fram till din vision om enkla, säkra, billigare och hållbara utskrifter

n6 grey6 triangle

Eliminera IT-bördan

Grunden för vår MPS-lösning är Lexmark Global IoT System. Det är ett sammanhängande ekosystem för utskrifter och skanning som utnyttjar prediktiv support för att öka drifttiden och molntjänster för att eliminera IT-infrastruktur.

Utnyttja sakernas internet  

Lexmark Global IoT System utnyttjar det kraftfulla sakernas internet (IoT) åt dig. Lexmarks skrivare och multifunktionsprodukter (MFP:er) är utrustade med sensorer som kontinuerligt övervakar enheters prestanda. Vi analyserar prestandauppgifter för att hitta användningstrender, slöseri, säkerhetsrisker och annat som avlastar ditt IT-team. 

Minska kostnaderna, förenkla faktureringen och förbättra kundservicen med Lexmark MPS, som inbegriper fler än en miljon enheter i hela världen. Andra har flera system för att hålla reda på fakturor, service och annat. Lexmark har ett system för smidig hantering av ditt ekosystem.  

algorithm-based predictive support in Lexmark's Managed Print Services

Vi kan fixa det innan det går sönder

Vi vet att den bästa serviceupplevelsen är att aldrig behöva uppsöka service överhuvudtaget.

Den visionen gör vi till en verklighet med Lexmark Predictive Support. Det är en lösning som säkerställer att du slipper avbrott tack vare avancerad teknik och sofistikerade algoritmer. Vi upptäcker och förhindrar avbrott innan de inträffar. Vi kan förutspå när ett fel kommer att uppstå tack vare våra IoT-integrerade enheter. Vi kontaktar dig för att lösa problemet – ofta på avstånd – innan du ens vet att det finns.

För toner och andra förnödenheter möjliggörs tidsmässigt väl avvägda leveranser med artificiell intelligens (AI) som baseras på din faktiska användning, vilket innebär att du slipper hålla koll på ditt lagersaldo. Dessutom visas proaktiva meddelanden för serviceförfrågningar, leveransstatus på förnödenheter och mycket mer på enhetsskärmen.

Denna proaktiva tekniska lösning leder till jämnare och mer kostnadseffektivt stöd som skiljer oss från konkurrenterna.

comprehensive security with Lexmark's Managed Print Services

Flexibel infrastrukturhantering

Lexmarks infrastruktursstöd och infrastrukturshantering är flexibel nog att uppfylla dina komplexa krav. Vi kan hantera din utskriftsinfrastruktur helt – eller för minsta möjliga insats kan Lexmark ersätta den lokala utskriftsinfrastrukturen med en helt molnintern lösning för att släppa utskriftsjobb. Våra molnbaserade utskriftstjänster eliminerar serverunderhåll, effektiviserar användarhanteringen och ger större flexibilitet, redundans och skalbarhet. Dessutom ökar säkerheten.

Möjliggör flexibiliteten på arbetsplatsen med en avancerad anslutningssvit

Lexmark Cloud Bridge-teknik möjliggör utökad åtkomst till avancerade hanterade utskriftstjänster utan behov av ytterligare hårdvara eller programvara. Denna anslutningssvit låser upp, med enkelhet och skala, fullständiga MPS-funktioner för företagskunder i komplexa nätverksmiljöer och ger återförsäljare fördelar genom att utöka de typer av skrivare som kan anslutas till Cloud Fleet Management.

Oavsett om Lexmark Cloud Bridge används i internadministrativa system på stora företag, i detaljhandeln eller ett fjärrkontor med en enda skrivare, erbjuder Lexmark Cloud Bridge dynamiska anslutningsmöjligheter för användning av företag i alla storlekar.

Omfattande säkerhet för dina enheter, dina dokument och ditt nätverk

Alla Lexmarks enheter är säkra per design. Vår säkerhetsprofil stärks av att vi äger vår teknik, så vi är smidiga och kan reagera snabbare på hot.Vi kan också hjälpa dig att ta nästa steg inom utskriftssäkerhet genom vårt erbjudande om säkerhetstjänster. Med löpande konfigurationshantering och schemalagda säkerhetsbedömningar hjälper vi till att hålla dina enheter, data och information säkra samtidigt som vi undviker ett potentiellt kostsamt intrång. Din IT-avdelning kommer att tacka dig.

White Triangle
White Triangle

Rekommenderat för dig

INFRASTRUKTUR FÖR MOLNUTSKRIFT

Cloud Print Infrastructure

Få tillgång till ett modernt och säkert ekosystem för utskrift med prenumerationstjänster.

Möjliggör digitalisering

Lexmark underlättar digitaliseringen för dig genom att använda interaktiva utskriftsanalyser för att förbättra styrningen, hitta ineffektiviteter och automatisera affärsprocesser.

Visuell och interaktiv analys och data  

Lexmark MPS samlar verktyg och lösningar som ingår i en styrningsmodell som är bäst i sin klass. Vi erbjuder interaktiva dataanalyser och visualiseringar, inte kalkylblad och statiska presentationer. Med vårt hopkopplade system kan vi ge dig meningsfulla utskriftsanalyser för förbättrad insyn, fler digitaliseringsmöjligheter och ökad tilltro till att systemet är helt under kontroll. 

Vi kan även integrera utskrifts- och skanningsdata med dina viktiga affärsmått, vilket ökar analysens värde.

Expertis och lösningar som är anpassade till din bransch  

Lexmarks konsulter är väldigt kunniga om allt krångligt i din bransch och dess behov. Vi kan hjälpa dig att förbättra processer eftersom vi förstår nyanserna, de underliggande utmaningarna och målen i din bransch.  

Detta inbegriper att anpassa smarta och praktiska arbetsflödeslösningar. Vi fokuserar på tvärsnittet mellan digitala system och pappersdokument, där många verksamhetskritiska processer finns. Våra branschkonsulter hjälper dig att optimera affärsprocesser med lösningar som sträcker sig från enkel digitalisering till mer avancerade digitala arbetsflöden. En viktig sak är att vi kopplar våra lösningar till dina befintliga IT-plattformar.     

data and analytics that are visual and interactive in Lexmark's Managed Print Services
White Triangle

Rekommenderat för dig

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Lexmark professional services

Samarbeta med Lexmark Professionella Tjänster för att se hur vi kan hjälpa dig hålla din organisations effektivitet på topp.

MPS Quote Banner
White Triangle

95 

trogna kunder

Vi samarbetar med några av världens mest teknologiskt avancerade organisationer.

black triangle

Spara och bli flexibel

Genom att utnyttja hållbara, pålitliga enheter optimerar vi designen av ditt utskriftsekosystem – och håller det optimerat.

Långlivade enheter och industriell tillförlitlighet 

Lexmarks produkter är designade för att ge besparingar. Våra enheter är avsiktligt konstruerade att hålla i minst sju år. Vi framtidssäkrar även våra enheter genom att stödja uppgraderingar av säker inbyggd programvara och nya funktioner. Med hållbara, pålitliga och framtidssäkra enheter minskar du kapitalutgifterna. 

Lexmark's devices are engineered to last seven years or more

Optimera hela ekosystemet – och håll det optimerat  

Genom en datadriven, branschfokuserad metod anpassar vi en flexibel ekosystemdesign som uppfyller dina nuvarande och anpassar sig till framtida behov. Vi optimerar även den IT-infrastruktur som du behöver ha med lösningar som kan utnyttja vår allmänt uppskattade molnarkitektur. 

När det är tid för det gör data och analyser att vi kan byta ut enbart de enheter som verkligen behöver pensioneras, så att du slipper huvudvärken med fullskaliga installationer.

acquisition models in Lexmark's Managed Print Services

Förvärvsmodeller som uppfyller dina behov  

Lexmarks förvärvsmodeller är flexibla och kan anpassas till dig. Vi erbjuder traditionella köpalternativ och mer progressiva förvärvsalternativ, däribland en riktig som-tjänst-modell där du köper utskriftskapacitet utifrån faktiska utskriftsbehov. Det kan ge dig möjlighet att inse att utskriftsinfrastrukturen är en driftkostnad och inte en kapitalkostnad.

Lexmark has been recognized as a leader in corporate sustainability

Hållbarhet som sparar pengar   

Vi menar att det är viktigt att vårda miljön. Lexmark har varit känt som ett ledande hållbart företag under många år. Faktum är att hållbarhet är nära förknippat med allt vi gör.

Vi hjälper till exempel kunderna att minska mängden avfall genom att utforma Lexmarks enheter och förbrukningsmaterial så att de räcker längre och genom att erbjuda tjänster som hjälper kunderna att skriva ut mindre. Dessutom erbjuder vi kunderna branschledande återvinningsprogram för enheter och tonerkassetter. Vårt samarbete med PrintReleaf innebär att Lexmark MPS-kunder kan delta i skogsplanteringsprojekt och andra tjänster som bygger på pappersförbrukning.

Vi är stolta över att hjälpa kunderna med deras hållbarhetsmål.

White Triangle

Rekommenderat för dig

HÅLLBARHET

Lexmark's sustainability efforts

Vi strävar efter att göra vårt samhälle till en bättre plats att leva.