Utbildnings-lösningar | Lexmark Sverige

Utbildnings-lösningar

Dokumenthanteringslösningar som ger dig mer tid att undervisa.

Programvarulösningar som har utvecklats av Lexmarks utbildningsspecialister omvandlar dina flerfunktionsskrivare till mångsidiga produktivitetsplattformar. Med enkel tryckteknik.

Prov- och betygsättningslösningar

Med Lexmarks prov- och betygsättningslösningar kan lärare på begäran skriva ut prov med hög kvalitet med en flerfunktionslaserskrivare från Lexmark och skanna färdiga prov för att rätta dem automatiskt. Provresultaten genereras omedelbart och hjälper lärarna att snabbt identifiera kunskapsluckor.

Lexmarks lösning för hantering av individuella utbildningsplaner

Istället för att spara dokument med individuella utbildningsplaner (IEP) i filarkiv kan du skanna studenternas viktiga utbildningsdokument och spara dem på en säker plats där alla behöriga användare kan få tillgång till informationen med ett enda klick.

Lexmarks tillgänglighetslösning

Pekskärmar kan vara svåra att använda och nå för blinda, synskadade, personer med nedsatt motorisk koordination och rullstolsburna. Lexmarks tillgänglighetslösning är en webbaserad programvara som hjälper användare att ställa in kopierings-, fax- och skanningsjobb från en nätverksansluten dator eller en mobil enhet, t.ex. en iPhone, iPad eller en PDA (Personal Digital Assistant).

Fråga även om följande utbildningslösningar från Lexmark:

  • Lexmarks OCR-lösning för arbetsgrupper
  • Lexmarks Scan to SharePoint™-lösning