Professionella tjänster | Lexmark Sverige

Professionella tjänster

Med vår omfattande förståelse för teknik och unik, branschspecifik kunskap som vi har skaffat oss genom att utveckla anpassade utskriftslösningar åt tusentals organisationer har Lexmark expertisen för att hjälpa dig upptäcka dolda möjligheter i din utskriftsmiljö och implementera strategier och processer för att effektivisera informationsflödet i verksamheten.

Lexmarks professionella tjänster, företagets rådgivande arm, ger Lexmark-expertis till din egen unika situation för att utforma och tillhandahålla praktiska lösningar som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna i hela utskriftsmiljön. De professionella tjänsterna omfattar allt från bedömning och utvärderingsrådgivningar till systemutformning och implementeringsarbeten och levereras i tre former:

Identifieringsprogram

De flesta organisationer underskattar vilken inverkan dokumentlivscykeln och utskriftsrelaterade tjänster kan ha på slutresultatet. Det är inte bara viktiga investeringar och driftskostnaderna som påverkas, utan även användarproduktiviteten och nöjdhetsnivåerna kan ha en stor påverkan på driftsresultaten. Att förbättra effektiviteten för dina nätverkanslutna och direktanslutna skrivare, kopiatorer, faxar och skanningsapparater kan leda till direkta produktivitetsförbättringar.

Utveckling och integrering av lösningar

Många rutinutskriftsuppgifter är redo att automatiseras, vilket ger personalen möjlighet att fokusera på viktigare uppgifter. Lexmark erbjuder expertis för att automatisera utskriftsintensiva dokumentprocesser i din organisation, med lösningar för att migrera från papper till digitalt som ökar hastigheten på informationsdelning så att företagsomspännande effektivitet och kostnadsbesparingar kan uppnås och så att din organisation kan bli mer produktiv och konkurrenskraftig.

Försäljningsingenjörer

På Lexmark uppskattar vi och arbetar för att förstå komplexiteterna som utskrifts- och arbetsflödeslösningar har skapat. Lexmarks rådgivande tekniska supportteam är redo att ta itu med att minska utskrifterna, säkra utskrifterna, säkerheten, förenkla processerna, applikationer och enhetskonsolidering. Vi är med dig från de första statusutvärderingarna hela vägen till framtida statusdriftsättningar så att din vision kan bli verklighet. Lexmarks försäljningstekniska personal arbetar med dig för att lösa utmaningarna med affärsutskrifter och arbetsflöden och finns där för att ge dig support vid framtida tekniska utmaningar så att verksamheten hålls igång.

Komma igång

Klicka här för att kontakta Lexmark