Arbeta hos Lexmark | Lexmark Sverige

Arbeta hos Lexmark

Ta chansen att arbeta med proffsen och de bästa produkterna. Lexmark arbetar engagerat för att främja lika möjligheter för alla. Alla Lexmarks verksamhetsaktiviteter – inklusive alla personalrelaterade aktiviteter – hanteras utan hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionsnedsättning eller ålder.

Lexmark erbjuder konkurrenskraftig lön, förmåner och en stödjande arbetsmiljö. Lexmark är ett globalt företag med sex tillverkningsfabriker och produkter som säljs i över 170 länder. Vi har över 13 000 anställda runt om i världen.

Det här kan bli det bästa jobbet du någonsin haft.

Ansök nu

Bli en del av Lexmarks mångfasetterade globala personalstyrka.

Ansök nu