Hälso- och sjukvård | Lexmark Sverige

Hälso- och sjukvårds-lösningar

Meningsfulla framsteg mot digital hälso- och sjukvård börjar här.

health

Lexmarks hälso- och sjukvårdslösningar ansluter läkare och personal direkt till den information som de behöver för att ge bättre patientvård till lägre kostnad och med färre pappersdokument.

Lexmarks ordinationsdirigeringslösning

Lexmarks ordinationsdirigeringslösning kan automatisera leveransen av alla ordinationer som läkaren gör, som recept, tester, behandlingar och dietföreskrifter. Säkerheten och effektiviteten förbättras genom att man kan skanna och dirigera ordinationsformulär direkt till rätt ordinationshanteringssystem. Prioriteringsordinationer identifieras tydligt och en digital kopia kan automatiskt dirigeras till de elektroniska patientjournalerna.

Lexmarks Point of Care Capture-lösning

Lexmarks Point of Care Capture-lösning är ett effektivt sätt för personalen att skanna dokument i realtid från en flerfunktionsskrivare från Lexmark. Dokumenten dirigeras automatiskt till arbetsflödet för granskning och länkas till den elektroniska patientjournalen. På bara några minuter är viktig information tillgänglig för all behörig personal, vilket gör att din hälso- och sjukvårdsorganisation kan ge högkvalitativ och kostnadseffektiv vård.

Komma igång

Klicka här för att kontakta Lexmark