Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP)

Resirkulerings-  og omfabrikeringsalternativer for Lexmark-skrivere som er utbrukt.

Som en del av vår satsing på bærekraft, tilbyr Lexmark et ansvarlig valg for avhending av utgåtte skrivere. Gjennom LECP tilbyr Lexmark også flere alternativer for å gi nytt liv til utstyret ditt.

Dette programmet gjelder ikke for garantisaker for Lexmark-skrivere. Når det gjelder garantibytte eller service for en skriver som fortsatt er omfattet av garantien, følger du instruksjonene som følger med produktet. 

Lexmark Equipment Collection Program (LECP)

Samsvarsprosess


Lexmark eller deres direkte representanter finansierer nasjonale innsamlingsordninger. Alle produkter med elektronisk innhold er merket i henhold til WEEE-spesifikasjonene og følger den europeiske standarden EN50419.

Kontakt NORSIRK 


Kunder som foretrekker å resirkulere utstyret lokalt i stedet for å bruke Lexmarks returprogram, kan kontakte samsvarsordningen vår. 

Finn ut hvordan du kan levere inn det brukte utstyret