WEEE | Lexmark Sverige

WEEE

Lexmarks efterlevnad med EU-direktivet 2012/19/EU 

WEEE-direktivet 2012/19/EU avser kassering av elektronik. Syftet med direktivet är att bevara, skydda och förbättra kvaliteten i vår miljö, att skydda mänsklig hälsa och att använda naturresurser klokt och varsamt. WEEE implementerades i EU-lagstiftningen år 2003 och inbegriper många elektroniska produkter; år 2012 utökades WEEE till att omfatta även många konsumentrelaterade produkter med elektroniskt innehåll. Det uppdaterade EU-direktivet (2012/19/EU) innehåller flera nya förpliktelser som har påtvingats tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning.

Lexmark eftersträvar att bli en miljömässigt ansvarstagande leverantör av produkter och tjänster. Vi fortsätter att utveckla produkter, funktioner och lösningar som erbjuder våra kunder möjlighet att minska den miljömässiga påverkan från utskrift och bildhantering. Genom att använda resultat från livscykelbedömningar i vår produktdesign kan vi utveckla miljövänliga produkter som kombinerar höga nivåer inom prestanda, effektivitet och miljömässigt ansvarstagande genom varje steg i livscykeln.

Lexmark är branschledande inom hållbarhet för förbrukningsmaterial. Kunder som deltar i Lexmarks prisbelönta insamlingsprogram för patroner (LCCP) lämnar tillbaka fler än en av var tredje tonerpatron, vilket överträffar branschens genomsnittliga siffror. LCCP följer en policy för noll avfall och förbränning, vilket säkerställer att alla tomma patroner som returneras från kunder återanvänds eller återvinns till fördel för miljön.

Enligt direktivet har Lexmark startat en kommunikationskampanj för att utbilda våra anställda, partner och kunder om WEEE:s återvinningsprocedurer. Alla Lexmarks produkter med elektroniskt innehåll är nu märkta enligt WEEE:s specifikationer och följer den europeiska standarden EN50419.

WEEE-symbolen visas här nedan.

Produkter märkta med WEEE-symbolen får inte slängas med övrigt hushållsavfall. Returnera i stället dessa produkter till avsett insamlingsställe för återvinning av förbrukade elektrisk och elektronisk utrustning.

Om du vill ha mer information kan du läsa mer om Lexmarks program och initiativ om hållbarhet, eller kontakta gärna din lokala sophämtningstjänst för ytterligare information.

weee-logo