Material datasäkerhetsblad - Tools | Lexmark Sverige

Material datasäkerhetsblad - Tools

Lexmark Supplies Compatibility table

Material Safety Data Sheets (Säkerhetsinformation om material)

Bakgrund

IT-miljödeklarationen är sedan drygt tio år tillbaka ett gemensamt sätt att kommunicera IT-produkters miljöprestanda. Deklarationen har tagits fram i samarbete mellan ett antal IT-företag och svarar på kunders behov av att veta innehåll, energiförbrukning, säkerhet, hantering vid avfall med mera för IT-produkter.

IT-miljödeklarationen är sedan 2006 en internationell standard via ECMA International (www.ecma-international.org). Dels finns det en miljödeklaration för själva företaget, dels en för varje enskild produkt.

Miljödeklarationen fins i två kvalitetsversioner:

  • TED: som är en ECMA standard
  • TED-Q: Själva miljödeklarationen är identisk med TED. Det som skiljer versionerna åt är att TED-Q omfattas av en årlig kontroll av en tredje oberoende part för att säkerställa en hög kvalitet av denna självdeklaration. För att företag ska få ansluta sig till detta system krävs att en årsavgift betalas till IT och Telekomföretagen inom Almega.

Lexmark har valt kvalitetsversionen TED-Q och miljödeklarationer för aktuella skrivare- och multifunktionsprodukter hittar du nedan.

Vill du läsa mer om miljödeklarationer kan du göra det på IT och Telekomföretagen inom Almegas hemsida, www.itotelekomforetagen.se.

IT Eco Declarations ger information om miljö praxis hos Lexmark såväl som miljö fördelar hos våra produkter.

Dessa IT Eco Declarations har skapats i enlighet med internationella standarder.

Var god välj en kassett nedan.

(Beroende på din browser, måste du kanske godkänna pop-ups.)