Materialsäkerhetsdatablad

Lexmark tar fram materialsäkerhetsdatablad och säkerhetsdatablad för tonerkassetter. För skrivarmodeller som nyligen har släppts för försäljning finns dessa dokument tillgängliga för Nordamerika, EU och Australien. Flera språk kan finnas i dokumenten för Nordamerika och EU.

Tonerkassettens artikelnummer är det mest direkta sättet att hitta ett MSDS/Säkerhetsdatablad. Vanligtvis hittar du artikelnumret på en Lexmark tonerkassett här: 

tonar-cartrige

För de flesta Lexmark tonerkassetter som har släppts efter 2008 finns det tre format:

  • Format för Nordamerika (NA) – skrivet för att följa reglerna i USA, Kanada och Mexiko. Dessa MSDS kommer att skrivas på engelska, spanska (för Mexiko) och franska (för Kanada).
  • Format för Europa (EU REACH) – skrivet för att följa REACH-föreskrifterna i EU och finns på engelska, bulgariska, franska, italienska, tyska, ungerska, litauiska, norska, spanska, slovakiska och svenska. En del av dessa översättningar är utformade så att fler än ett lands lagkrav omfattas.
  • Format för Australien (Aust) – skrivet för att följa australiska lagar och endast tillgängligt på engelska.

För tonerkassetter som släpptes före 2008 finns det en blandning av format utvecklade för att uppfylla amerikanska OSHA-krav och tillgängliga på engelska. MSDS-dokument är i PDF-format och kräver Adobe Acrobat Reader.