Reuse and recycle programs at Lexmark

 Återanvändnings- och återvinningsprogram 

Ta ett steg in i den cirkulära ekonomin med Lexmarks prisbelönta program för insamling av tonerkassetter och av utrustning 

Som en del av vårt fokus på cirkulär ekonomi erbjuder Lexmark program som hjälper dig att återvinna och återanvända utrustning och produkter. 

Läs mer om dina återvinningsalternativ:


Green Triangle

Lexmark program för insamling av tonerkassetter (Lexmark Cartridge Collection Program, LCCP)

LCCP tillhandahåller en insamlings-, återvinnings- och återanvändningsprocess som är kostnadsfri och enkel att använda. 

Lexmarks program för insamling av utrustning (Lexmark Equipment Collection Programme, LECP)

LECP erbjuder återvinning för din Lexmark-skrivare eller multifunktionsskrivare i slutet av dess liv. 

sustainability clean air

Hållbarhet som gör skillnad

På Lexmark designar vi produkter med tanke på  miljön . Det börjar med maskiner som är avsiktligt konstruerade för att hålla längre, så färre råvaror och mindre energi behövs för att producera och distribuera skrivare till marknaden.  Vi erbjuder också tjänster, lösningar och program som hjälper till att minska miljöpåverkan av dina utskrifter. Genom LCCP och LECP tillhandahåller vi ansvarsfulla metoder för att återanvända eller återvinna dina maskiner. 

Hållbarhet gör skillnad
Kretsloppsekonomi

Banar väg i den cirkulära ekonomin

Vårt mål är att minska vår påverkan på miljön och hjälpa dig att göra detsamma. Några av de sätt som Lexmark gör skillnad är:

  • Vår innovativa användning av PCR (post consumer recycled) material hjälper till att minska både konsumtionen av nya naturresurser och mängden avfall på sopstationer.
  • Alla Lexmarks tillverkningsanläggningar är certifierade enligt stränga kvalitets-, miljö- och säkerhetsstandarder som är erkända över hela världen, inklusive ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 1801.
  • Lexmark återvinner miljontals använda tonerkassetter varje år som antingen återanvänds eller återvinns via det prisbelönta Lexmark program för insamling av tonerkassetter (LCCP).
  • Lexmarks produkter har tilldelats många miljömärken, inklusive German Blue Angel, EPEAT och US Energy Star-certifieringar.
  • Lexmarks program för insamling av tonerkassetter eller utrustning finns i mer än 60 länder, vilket representerar mer än 90 % av vår globala marknad.

År efter år fortsätter Lexmark att erkännas som en branschledare för våra hållbarhetsinitiativ och miljöprogram.