Original tonerkassett från Lexmark-BLI Report | Lexmark Sverige

Original tonerkassett från Lexmark-BLI Report

Jämförelse mellan Lexmarks original tonerkassett för laserskrivare och sex märken av återtillverkade tonerkassetter.

Testresultaten har kommit*

Lexmark original tonerkassett överträffade de sex märkena av återtillverkade tonerkassetter i ett oberoende test

Tänk hur produktiva alla i din organisation skulle vara om ni kunde skriva ut varje sida med full tillit. Nyligen testade och jämförde Buyers Laboratory Inc. prestandan hos de nya äkta Lexmark T644-tonerkassetterna med sex märken av återtillverkade tonerkassetter och som resultaten* visar är tonerkassetter till fyndpris inte det kap som de utger sig för att vara.

Fördelen med Lexmark

Genom hela BLI:s test gav de äkta Lexmark T644- tonerkassetterna en jämn, tillförlitlig prestanda och påvisade inga problem med tillförlitligheten medan de bibehöll önskad utskriftskvalitet under hela livslängden. Alla sex återtillverkade tonerkassetterna uppvisade dock problem med tillförlitligheten, sidkapaciteten och/eller utskriftskvaliteten.

Cartridge Failure Rate Graph

31 % av tonerkassetterna från budgetmärken godkändes inte

1 av 5 godkändes inte direkt ur förpackningen
En av fem budgetmärkeskassetter fungerade inte när de installerades eller gav 20 eller färre acceptabla sidor.

1 av 10 tog slut för tidigt
En av 10 budgetmärkeskassetter gav mindre än 75 % av det genomsnittligt förväntade antalet sidor.

1 av 25 kunde inte ge en acceptabel bildkvalitet
En av 25 budgetmärkeskassetter skrev ut bilder av undermålig kvalitet under sin livslängd.

Statistical Prediction of Performance Graph

Har du inte rätt att få det du har betalat för?

När testresultaten för Lexmark original tonerkassetter och tonerkassetter av återtillverkade märken ställs upp kan man lätt se hur opålitliga återtillverkade tonerkassetterna är.

Lexmark original tonerkassetter (i blått i grafen till vänster) förutsägs konsekvent leverera det antal sidor som de förväntas leverera. Den höga, smala kurvan påvisar en liten variation.

Å andra sidan visar den nästan platta kurvan för tonerkassetterna av de återtillverkade märkena (i rött) stor variation. Detta indikerar en hög grad av opålitlighet. Det innebär att man aldrig kan vara riktig säker med ett budgetmärke. Det är lika troligt att du får en tonerkassett som ger färre sidor än förväntat eller en som inte fungerar alls som att du får en patron som fungerar som förväntat.Äkta Lexmark-patroner (i blått i grafen till vänster) förutsägs konsekvent leverera det antal sidor som de förväntas leverera. Den höga, smala kurvan påvisar en liten variation.

Å andra sidan visar den nästan platta kurvan för patronerna av de återtillverkade märkena (i rött) stor variation Detta indikerar en hög grad av opålitlighet. Det innebär att man aldrig kan vara riktig säker med ett budgetmärke. Det är lika troligt att du får en patron som ger färre sidor än förväntat eller en som inte fungerar alls som att du får en patron som fungerar som förväntat.

* Testdata från BLI:s specialbeställda testrapport från 2012: Jämförelse mellan Lexmark original tonerkassett för laserskrivare och sex märken av återtillverkade tonerkassetter.