Begär information om tillbehörspartner

Yes, send me marketing emails on Lexmark products, services, events or important technical updates.

Jag godkänner att personuppgifterna jag tillhandahåller kan lagras och användas för att skicka mig marknadsföringsmaterial och undersökningar samt nyttjas för Lexmarks forskningsändamål. Jag förstår att mitt godkännande att låta Lexmark behandla mina uppgifter är frivilligt och att jag när som helst kan upphäva min tillåtelse. Om du inte godkänner användningen av dina personuppgifter ber vi dig att inte uppge sådan information till Lexmark. Observera att i så fall kan Lexmark inte skicka information till dig och vissa funktioner på Lexmarks webbplats kanske inte fungerar korrekt. Villkoren i sekretessmeddelandet som finns på lexmark.com/en_us/privacy-policy.html gäller för personuppgifter som du skickar in.