Företagsinformation | Lexmark Sverige

Företagsinformation

Adress:
Lexmark Sverige, fillial till Lexmark Nordic L.L.C, USA
Kista Science Tower Hus C, plan 5 Färögatan 33
164 51 Kista

Organisationsnummer:
516402 - 3391, registrerat i Bolagsverkets filialregister.

VAT #: SE 516 402 339 101

Telefonnr : + 46 08 52 25 89 00

E-post: info_se@lexmark.com

Foreign Company:
Lexmark Nordic LLC
Registrerat hos: The Secretary of the State of Delaware, USA
Registrering #: 2359170
www.lexmark.com
Telefon: 859.232.2000