Program för insamling av utrustning | Lexmark Sverige

Program för insamling av utrustning

weee_banner

Lexmark har levererat produkter som överensstämmer med WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment) till den europeiska marknaden sedan 2005. Lexmark International tar ansvar för miljöhanteringen av produkterna, från de första faserna i utvecklingen till slutet på produkternas livslängd. Vi följer strikt företagets policy för att kunna upprätthålla miljömässigt ansvarsfulla affärsmetoder. Vi omfattar WEEE-direktivet och ser till att våra kunder kan lämna in förbrukade produkter så snabbt och enkelt som möjligt. Det gör vi genom att erbjuda en rad tjänster som underlättar inlämningen, återvinningen och återanvändningen.

Efterlevnadsprocess

Som tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE), åtar vi oss att registrera all elektrisk och elektronisk utrustning vi placerar på den nationella marknaden. I de flesta europeiska länder deltar vi i en nationell gemensam plan. Dessa planer tillhandahåller en fullständig process för medlemsföretagen, från insamling till återvinning och rapportering. Detta gör att vi kan uppfylla de krav som ställs på oss enligt vår marknadsandel.

Alla produkter med elektroniskt innehåll märks enligt WEEE-specifikationerna och överensstämmer med den europeiska standarden EN50419.

Det här är WEEE-symbolen:

icon 1

Customer Support>Product Support>Choose Model>Manual.

Here’s an example for C74x series

Symbolen med en överkorsad soptunna placeras på produkter för att ange att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning måste återlämnas till en återvinningsstation eller -central som tar emot sådant avfall. Lexmark har i enlighet med direktivet lanserat en kommunikationskampanj för att utbilda våra anställda, partner och kunder om processen för WEEE-återvinning. Från och med våra produkter för hösten 2012 finns WEEE-manualer tillgängliga på Lexmarks webbplats på Customer Support > Device Support. Sök efter modellen och klicka sedan på fliken Manuals.

Nationellt program för insamling av utrustning

WEEE och företag

När det gäller WEEE och företagskunder, är det producenterna som har ansvar för finansieringen av WEEE-hanteringen. Därför har Lexmark valt El-Kretsen för transport av de förbrukade produkterna från våra kunder och för att kunna garantera rätt hantering och återvinning.

Om du är företagskund till Lexmark och vill att förbrukade produkter ska samlas in, kontaktar du El-Kretsen eller också transporterar du själv produkterna till en insamlingsplats som drivs av El-Kretsen.

WEEE och privatpersoner

Om du är privatkund lämnar du in enheten på en återvinningsanläggning för elprodukter som finns över hela landet. Du kan också lämna din enhet till en distributör för privatkunder. Det är kostnadsfritt att lämna in produkten till en återförsäljare med en yta på över 400 kvm.

LCCP

Tack vare Lexmarks insamlingsprogram för patroner (LCCP) omfattas allt förbrukningsmaterial från Lexmark av WEEE-reglerna.