Regionální spotřební materiál

 Co byste měli vědět

Proč společnost Lexmark přizpůsobuje spotřební materiál regionům?

V rámci ochrany značky přizpůsobujeme dodávky pro různé zeměpisné oblasti. Zásoby pro šedý trh jsou zásoby prodávané mimo zamýšlený zeměpisný region.

Regionální spotřební materiál Lexmark pro originální kazety nebo tonery

Zjistili jsme, že se dodávky spotřebního materiálu z šedého trhu často mísí s padělaným spotřebním materiálem. Padělaný spotřební materiál použitý v tiskárně Lexmark může způsobit špatný výkon produktu, problémy se spolehlivostí a kvalitou tisku. Naše strategie regionalizace dodávek nám pomáhá minimalizovat množství výrobků z šedého trhu a eliminuje cestu na trh pro padělky.

Spotřební materiál Lexmark obsahuje obaly specifické pro daný region s místními jazyky, jedinečnými identifikátory a pokyny k recyklaci kazet specifických pro danou oblast. Přečtěte si, jak zkontrolovat, zda je kazeta originální..

Vyhledejte oblast zásobování a čísla dílů

Přestěhovali jste se do jiné země nebo regionu?

Když si zakoupíte tiskárnu Lexmark, automaticky se přizpůsobí, aby akceptovala kazety určené pro danou zemi nebo region. Pokud se přestěhujete a vezmete si tiskárnu s sebou do jiné země, je možné, že nebudete ve stejné oblasti zásobování. I když naleznete kazety Lexmark, které vypadají jako kompatibilní s tiskárnou, nebudou fungovat. Kontaktujte nás, aby se tento problém vyřešil resetováním tiskárny.

Než nás kontaktujete za účelem resetování tiskárny, je třeba provést následující kroky:

1. Zakupte si kompletní sadu potřeb pro svou novou zemi nebo region
Pro určení správného spotřebního materiálu pro vaši novou zemi nebo oblast použijte tabulky barevných spotřebních materiálů a černobílých spotřebních materiálů.

2. Připojte tiskárnu Lexmark k počítači s přístupem k internetu