Řešení usnadnění | Lexmark Česko

Řešení usnadnění

Dotykové displeje mohou přinášet potíže co do použitelnosti nebo dostupnosti uživatelům, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, mají motorické poruchy nebo jezdí na invalidním vozíku. Řešení usnadnění Lexmark je webový software, který pomáhá uživatelům nastavit úlohy kopírování, faxování nebo skenování z počítače připojeného k síti nebo z přenosného zařízení, jako je iPhone, iPad nebo zařízení PDA (včetně rozpoznávání hlasu a Braillova písma).

Zaměření na strukturovanost

Společnost Lexmark má strategii a definovala procesy a metodologie tak, aby její produkty a řešení byly stále dostupnější. Usnadnění ovládání je klíčovým ukazatelem procesu vývoje produktů. Abychom dále zajistili dosahování našich cílů, založili jsme mezioborový výbor, který spravuje naše iniciativy v oblasti usnadnění ovládání a dohlíží na jejich plnění. Níže jsou uvedeny naše Dobrovolné vzory usnadnění ovládání produktů podle sekce 508.

Moderní technologie. Inovativní řešení.

Společnost Lexmark je přesvědčena, že zlepšováním produktů pro hendikepované zákazníky se vytváří lepší uživatelské prostředí i pro všechny ostatní uživatele. Informace od našich zákazníků s hendikepem vedly ke změnám v designu produktů a společně se standardními funkcemi produktů usnadní ovládání pro všechny uživatele. Následující rysy jsou zakomponovány v mnoha produktech Lexmark:

 • Výstupní oddělovací listy
 • Kompletování úloh
 • Ovládací panely s nastavitelnými pozorovacími úhly
 • Multifunkční produkty s možností různého zadávání
 • Výška a dosah zlepšující dostupnost
 • Dostupné tiskové ovladače

Kromě toho společnost Lexmark vyvíjí přizpůsobitelný, flexibilní hardware a software, které je možné uzpůsobit na míru individuálním potřebám. Naše technologie umožňuje uživatelům používat funkce přímo z počítače, který byl vybaven pomocnými technologiemi včetně zvětšovače displeje a čteček obrazovky.

Výhody řešení usnadnění

 • Textové displeje umožňují uživatelům přístup prakticky ke všem nastavením a možnostem multifunkčních tiskáren Lexmark.
 • Uživatelé mohou změnit vlastnosti displeje včetně velikosti písma a barvy popředí a pozadí a zlepšit čitelnost.
 • Uživatelé mohou zkontrolovat stav multifunkční tiskárny předtím, než na ní odešlou úlohu.
 • Ověřená kompatibilita se čtečkou displeje a zvětšovacím softwarem od:
  • – GW Micro Window-Eyes
  • – Freedom Scientific JAWS®, MAGic®
  • – Ai Squared Zoom Text
  • – Serotek

Sada pro hlasové navádění

Osoby s různým stupněm postižení mohou pohodlně a efektivně komunikovat s mnoha chytrými multifunkčními tiskárnami a tiskárnami Lexmark pomocí Sady pro hlasové navádění Lexmark. Sada, vybavená tradiční klávesnicí a vybranými příkazy hlasového navádění, přidává do zařízení Lexmark vybavených dotykovým displejem eTask novou úroveň dostupnosti. Uživatelé mohou poslouchat hlasové navádění prostřednictvím integrovaných reproduktorů chytré multifunkční tiskárny nebo tiskárny, nebo pomocí vlastních sluchátek s mikrofonem. Po nainstalování Hlasového navádění poskytují vybrané chytré multifunkční tiskárny Lexmark a tiskárny s displejem eTask funkce specifikované v US Section 508 Refresh a v evropské normě EN 301 549.