Upozornění k ochraně osobních údajů

Vítejte na stránce společnosti Lexmark týkající se ochrany osobních údajů. Děkujeme za váš zájem. Náš program Privacy@Lexmark vám pomůže pochopit, jaké osobní údaje můžeme shromažďovat a jaké kroky na ochranu vašich osobních údajů podnikáme.  Společnost Lexmark se snaží navrhovat produkty, služby, procesy a řešení, které zajistí, že s vašimi osobními údaji bude správně nakládáno a budou adekvátně chráněny. Za tímto účelem se pokoušíme zakomponovat do veškeré naší činnosti následující uznávané principy ochrany osobních údajů:

 • Transparentní upozornění a informovaná volba
 • Zákonné použití
 • Přístup k datům
 • Integrita dat
 • Minimalizace dat
 • Zabezpečení dat
 • Omezené sdílení
 • Odpovědnost za přenos dat

Privacy@Lexmark je vyhrazená organizace, jejímž jediným cílem je implementovat, podporovat a spravovat firemní kulturu, která chápe a respektuje vaše právo na ochranu osobních údajů. Pokud můžeme zodpovědět jakékoli dotazy nebo vám být jakýmkoli způsobem nápomocni, kontaktujte nás níže popsaným způsobem.

S pozdravem
váš Tým P@L.


Co jsou osobní údaje?

Společnost Lexmark má na osobní údaje široký pohled, aby je co nejlépe chránila. Obecně termín „Osobní údaje“ označuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby (na rozdíl od společnosti nebo organizace). Identifikovatelná osoba je taková osoba, kterou je možné identifikovat, přímo či nepřímo, odkazem na takové položky jako je jméno, identifikační číslo, adresa, ID zaměstnance, funkce nebo telefonní číslo. Například Jane Alvarezová, která bydlí v 123 Lexmark Lane, s telefonním číslem 859-123-4567, je identifikovatelná osoba:  její jméno, adresa a telefonní číslo jsou všechno příklady jejích osobních údajů.  Další typy osobních údajů mohou být méně zřejmé – například IP adresa nebo jiné typy online identifikátorů.

Čím se zabývá toto upozornění?

Toto upozornění se zabývá všemi osobními údaji, které jsou shromažďovány při používání našich webových stránkách, našich produktů a našich služeb.  Pokud se naše postupy ochrany osobních údajů budou lišit od postupů vysvětlených v tomto upozornění, oznámíme vám to v okamžiku, kdy vás požádáme o informace.

Některé stránky na našich webech mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Postupy ochrany osobních údajů nebo obsah takových webových stránek neschvalujeme ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Doporučujeme, abyste pečlivě přečetli upozornění k ochraně osobních údajů pro jednotlivé weby, které navštěvujete – včetně našich.

Některé produkty nebo řešení, které nabízíme, mohou být společné nebo mohou být nabízeny ve spojení s produkty nebo řešeními od jiných společností. Tyto produkty a řešení mohou být poskytovány s jinými požadavky na registraci nebo smluvními podmínkami. Pokud tyto produkty zaregistrujete nebo použijete, informace, které poskytnete, můžeme získat my i druhá společnost. Přestože pečlivě vybíráme naše obchodní partnery, postupy ochrany osobních údajů nebo obsah třetích stran neschvalujeme ani nad nimi nemáme žádnou kontrolu.

Kdy shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme, když jste v kontaktu nebo obchodním vztahu se společností Lexmark, například:

 • nakupujete produkty nebo služby;
 • registrujete produkty;
 • požadujete podporu produktu;
 • požadujete stažení softwaru;
 • vytváříte účet uživatele (přihlašovací uživatelské jméno a heslo);
 • požadujete informace či materiály (např. dokumenty White Paper nebo bulletiny);
 • účastníte se průzkumů a hodnocení;
 • účastníte se propagačních akcí, soutěží nebo soutěží o ceny;
 • žádáte o práci nebo odesíláte svůj životopis;
 • vy nebo někdo, pro koho pracujete, uzavíráte smlouvu se společností Lexmark;
 • zasíláte nám dotazy nebo komentáře.

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

Můžeme od vás shromažďovat různé typy osobních údajů, včetně následujících:

 • křestní jméno a příjmení;
 • vaše funkce a název společnosti;
 • vaše domácí, fakturační nebo jiné fyzické adresy (včetně názvu ulice, názvu města, státu/provincie, PSČ);
 • vaše e-mailová adresa;
 • vaše telefonní číslo;
 • vaše vzdělání, dosavadní zaměstnání a zájem o práci (pro žadatele o práci odesílající informace);
 • jakýkoli jiný identifikátor, který umožňuje společnosti Lexmark, aby vás kontaktovala fyzicky nebo online;
 • informace, které shromažďujme online a udržujeme společně s vaším účtem, například vaše uživatelské jméno a heslo;
 • další informace, které nám poskytujete, když používáte náš e-shop nebo s námi komunikujete.

Můžeme také zaznamenat vaši IP adresu, kterou používáte pro připojení k Internetu. IP adresa je jedinečný identifikátor používaný zařízeními k identifikaci a vzájemné komunikaci na Internetu.

Nemusíte nám poskytnout své osobní údaje jen kvůli procházení našeho webu, ale budeme shromažďovat určité informace pomocí souborů cookies a jiných technologií způsobem vysvětleným v našem Upozornění na soubory cookies.

Jestliže se k nám vaše osobní údaje dostanou od třetí strany (např. od vašeho zaměstnavatele), požadujeme od ní, aby nás ujistila, že má zákonné právo ke shromažďování a poskytování těchto údajů.

Společnost Lexmark aktivně neprodává nebo necílí žádnou komunikaci na děti a neshromažďuje vědomě jejich údaje. Podporujeme rodiče a zákonné zástupce, aby hráli aktivní roli v online aktivitách a zájmech svých dětí.

Jak používáme vaše údaje?

Stejně jako všechny společnosti používáme shromažďované osobní údaje různým způsobem. Příklady:

 • provozování našich webových stránkách;
 • plnění vašich požadavků na informace;
 • registrace produktů;
 • zpracování žádostí o práci;
 • umožnění vaší účasti v soutěžích a průzkumech;
 • poskytování služeb a podpory,
 • abyste mohli provádět požadované nákupy;
 • sledování vašich preferencí týkajících se našeho kontaktu s vámi;
 • poskytování podpory a údržby produktů Lexmark;
 • plnění našich smluvních povinností vůči vaší společnosti.

Vaše osobní údaje používáme také ke komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje můžeme také využívat k zasílání určité povinné komunikace, jako jsou uvítací dopisy, fakturační upozornění, informace o technických problémech služby, upozornění zabezpečení, aktualizace softwaru a další oznámení podpory.  Pokud od nás budete chtít dostávat propagační materiály, můžeme použít vaše osobní údaje také k potvrzení vaší volby a k propagaci a prodeji produktů, služeb a speciálních nabídek.

Osobních údajů v naší péči mohou být uloženy, přeneseny, kombinovány s jinými daty a jinak zpracovávány podle našich principů ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů se liší podle příslušný jurisdikce a mohou zahrnovat:

 • Právo být plně informováni, jaké údaje budeme shromažďovat, proč je budeme shromažďovat a zda je míníme přenést.
 • právo na přístup k údajům a opravu nebo aktualizaci chyb;
 • právo na vymazání;
 • právo na oznámení;
 • právo na omezení použití osobních údajů;
 • právo vznést námitku vůči některým formám zpracování;
 • právo podat stížnost u příslušného kontrolního orgánu.

Pokud je vaším místem pobytu země Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarsko, přečtěte si následující sekci, Práva týkající se osobních údajů v EHP a Švýcarsku.

V případě, že naše použití vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat písemnou formou níže uvedeným způsobem, nebo prostřednictvím Global Preference Center. O důsledcích odvolání souhlasu vás budeme informovat.

Jak nás můžete kontaktovat

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto upozornění nebo našeho zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy nebo níže uvedených fyzických adres. Aby byla zajištěna co nejefektivnější reakce, důrazně doporučujeme použít e-mailovou adresu P@L. Když obdržíme písemné dotazy či obavy, je naší zásadou kontaktovat jednotlivé uživatele ohledně jejich obav co nejdříve. Budeme zkoumat a pokusíme se vyřešit jakékoli dotazy nebo obavy týkající se osobních údajů nebo našeho programu ochrany osobních údajů podle principů obsažených v tomto upozornění.

E-mail

privacy@lexmark.com

Poštovní adresa

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Hungary.

Další kontaktní informace

Můžete také kontaktovat místní pobočku společnost Lexmark prostřednictvím kontaktních informací na všech webových stránkách společnosti Lexmark.

 

Když nás budete kontaktovat, sdělte nám vaše jméno, adresu, jakékoli e-mailové adresy, které jste poskytli na našich webových stránkách a popis okolností, za jakých jste údaje poskytli (například registrace produktu, příjem bulletinu, atd.). Abychom chránili vaše osobní údaje a zabezpečení, podnikneme také rozumná opatření, abychom před jakoukoli akci ověřili vaši identitu.

Změny tohoto upozornění

Naše dodržování tohoto Upozornění k ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme. V případě, že toto upozornění změníme, vystavíme zde upravené upozornění, spolu s datem revize. Pokud jsou změny výrazné, můžeme rovněž vystavit oznámení na naší domovské stránce. Veškeré změny platí pouze od data revize.


Naše principy ochrany osobních údajů

Následující oddíly poskytují podrobnější vysvětlení našich principů ochrany osobních údajů.

Upozornění na použití osobních údajů

Společnost Lexmark chce být ohledně sběru a použití osobních údajů plně transparentní. Při sběru vašich osobních údajů vám vysvětlíme účel sběru údajů.  Toto oznámení vám pomůže zajistit informovanou volbu. Vynakládáme maximální úsilí, abychom poskytovali informace a vysvětlení jasným a pohodlným způsobem vždy, když vás žádáme o vaše osobní údaje.

Poskytujeme upozornění týkající se typů shromažďovaných údajů, jejich použití, získání (pokud to již není jasné), s kým mohou být sdíleny a jak dlouho budou uchovány. Příklad najdete v našem Global Preference Center. Pokud vám něco není jasné, nebo máte dotaz či obavy, zeptejte se.

Osobní údaje nepoužijeme k žádnému jinému účelu, než jaký je uveden v tomto upozornění. Pokud se vy nebo váš zaměstnavatel rozhodnete navázat smluvní nebo jiný obchodní vztah se společností Lexmark, můžeme vás v případě potřeby kontaktovat v souvislosti s tímto obchodním vztahem.

Většinou se jednoduše můžete rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete. Pokud se rozhodnete neposkytnout nám osobních údaje, o které jsme požádali online, můžete stále navštěvovat většinu našich webových stránek, ale možná nebudete mít přístup k určitým možnostem, nabídkám a službám, které zahrnují náš kontakt s vámi.

Zákonné použití

V závislosti na okolnostech sběru osobních údajů je používání a zpracování osobních údajů společností Lexmark založeno na jednom nebo více z následujících faktorů:

 • váš souhlas;
 • plnění povinností vůči vám;
 • naše dodržování platných zákonů, předpisů nebo jiných právních povinností;
 • potřeba chránit důležité zájmy vaše nebo jiné fyzické osoby; nebo,
 • legitimní zájmy naší společnosti nebo třetí strany, které mají přednost před vaším osobním zájmem, základními právy nebo svobodami.

Společnost Lexmark reviduje účely sběru osobních údajů, aby bylo zajištěno, že sběr osobních údajů z naší strany podporuje rozumné obchodní požadavky.

Přístup k datům

Vaše osobní údaje patří vám. Poskytneme vám maximální možný přístup a informace za účelem aktualizace nebo oprav osobních údajů v naší péči. Pokud je to možné, poskytneme vám možnost odvolat souhlas, požádat o zkopírování nebo přenos dat a dokonce o odstranění vašich osobních údajů. Uvědomte si, že každý takový požadavek musí být platný a zákonný a můžeme od vás vyžadovat další podrobnosti, abychom mohli vhodně zareagovat. Na každý požadavek zareagujeme podle zákona.

Integrita dat

Společnost Lexmark přiměřeným způsobem zajišťuje, že zpracovávané osobní údaje jsou přesné, kompletní a aktuální tím, že vás podpoří v patřičné aktualizaci osobních údajů.

Usilujeme o to, aby vaše osobní údaje byly zaznamenány přesně. Zavedli jsme technologii, řízení procesů a zásady, které pomohou zachovávat přesnost údajů. Poskytujeme jednotlivcům adekvátní přístup, který jim umožní kontrolovat a opravit jejich osobní údaje.

Minimalizace dat

Společnost Lexmark shromažďuje minimum osobních údajů požadované ke stanovenému účelu. Naší zásadou je také uchovat veškeré osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro naplnění obchodních potřeb, kvůli kterým jsou shromažďovány. Jakmile obchodní potřeba vypršela, osobní údaje budou běžně odstraněny. V některých případech musí být osobní údaje uchovány déle, než my i vy očekáváme, z důvodu právních závazků.

Zabezpečení dat

Vaši důvěru bereme vážně a tvrdě pracujeme na tom, abychom do našich systémů, produktů a služeb zabudovali zabezpečení informací. Využíváme globální tým odborníků na zabezpečení, který vytváří standardy a řídí dodržování řady zásad podnikového zabezpečení.

Abychom vaše osobní údaje chránili vůči neautorizovanému přístupu, zneužití, zveřejnění nebo změně, využíváme odpovídající fyzická, technická, organizační a administrativní opatření.

Produkty a služby Lexmark jsou navrženy tak, aby zajišťovaly ochranu osobních údajů a zabezpečení pomocí testovaných metodologií jako je Secure Development Lifecycle a Privacy Impact Assessments. Naše zařízení získávají rok za rokem ocenění pro své robustní možnosti zabezpečení a naše organizace obdržela certifikace týkající se zabezpečení jako ISO 27001.

Sdílení dat

Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné. Nebudeme je nikomu prodávat, pronajímat, obchodovat s nimi nebo je půjčovat. Pokud k tomu nebudeme mít vaše svolení, nebudeme vaše osobní údaje používat nebo sdílet způsobem, který nesouvisí s účelem popsaným v době jejich poskytnutí nebo popsaným v příslušné smlouvě. Využíváme poskytovatele služeb a dodavatele („zástupci“), kteří naším jménem vykonávají určité funkce. Tito zástupci mohou například dodávat produkty, poskytovat servis produktů a technickou podporu, udržovat naše systémy informačních technologií a pomáhat nám s legitimními marketingovými a komunikačními aktivitami. Tito zástupci budou moci zpracovávat osobní údaje pouze pro zajištění služeb specifikovaných společností Lexmark. Musí zachovávat důvěrnost informací a nesmí je používat k jiným účelům. Každý zástupce uzavře se společností Lexmark písemnou smlouvu, která vyžaduje, aby dodržoval podmínky, které budou zajišťovat ochranu osobních údajů nejméně na úrovni standardů společnosti Lexmark.

Přenos do zahraničí

Jsme globální organizace s pobočkami a zákazníky po celém světě. Pro efektivní správu naší činnosti a poskytování co nejlepších služeb zákazníkům mohou být všechny druhy dat – nejen osobní údaje – na základě tohoto Upozornění k ochraně osobních údajů a v souladu s mezinárodními normami ochrany osobních údajů přenášeny a používány subjekty společnosti Lexmark po celém světě.

EHP a Švýcarsko

V souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a platnými zákony můžeme ukládat, přenášet a zpracovávat osobní údaje ve Spojených státech nebo dalších zemích, ve kterých máme své subjekty. Používáním našich webů nebo služeb souhlasíte s takovým přenosem informací mimo vaši zemi. Pokud jde o přenos osobních údajů mimo EHP, vytvořili jsme příslušné smlouvy o zpracování přenesených údajů na základě standardních klauzulí o ochraně dat přijatých Komisí EU v souladu se zákonem (viz článek 46 (2) (c) GDPR a také rozhodnutí Komise EU 2010/87 z 5. února 2010 o standardních smluvních klauzulích pro přenos osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích).

1. Práva týkající se osobních údajů – Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko

Jestliže vaše osobní údaje zpracovává společnost Lexmark, jste podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a švýcarského práva subjektem údajů a máte vůči společnosti Lexmark jako správci osobních údajů následující práva:

 • Právo na přístup

Máte právo získat od společnosti Lexmark potvrzení o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje.

Pokud je tomu tak, můžete vyžadovat, aby vám společnost Lexmark poskytla následující informace:

 • a. účely zpracování vašich osobních údajů;
 • b. kategorie osobních údajů, kterých se zpracování týká;
 • c. příjemce nebo kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou předávány;
 • d. předpokládaná doba uložení vašich osobních údajů, nebo, pokud tyto informace nelze poskytnout, kritéria pro určení tohoto období;
 • e. existence práva požadovat po společnosti Lexmark opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, anebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;
 • f. existence práva požadovat po společnosti Lexmark opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování, anebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;
 • g. existence práva podat stížnost u kontrolního úřadu; pokud nejste subjektem údajů shromážděných osobních údajů, všechny dostupné informace ohledně jejich zdroje;
 • h. existence automatizovaného rozhodování, včetně vytváření profilů a alespoň v těchto případech patřičné informace o použité logice, stejně jako význam a předpokládané důsledky takové zpracování pro vás.

Máte právo na poskytnutí informací o tom, zda budou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete vyžadovat, abyste byli upozorněni na jakékoli vhodné zabezpečení, které je použito v souvislosti s takovým přenosem.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu nebo dokončení vašich osobních údajů společností Lexmark, jsou-li vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné.

3. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů za následujících podmínek:

 • napadnete přesnost osobních údajů, po dobu, která společnosti Lexmark umožní ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je nezákonné, ale nepožadujete výmaz vašich osobních údajů a místo toho požádáte o omezené použití vašich osobních údajů;
 • společnost Lexmark již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete za účelem ustavení, uplatnění nebo obrany vašich zákonných práv nebo nároků;
 • vznesli jste námitku a dosud nebylo rozhodnuto, zda legitimní důvody společnosti Lexmark, jako správce, mají přednost před vašimi právy.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, osobní údaje mohou být – s výjimkou úložiště – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro účely stanovení, výkonu nebo ochrany zákonných práv nebo nároků, nebo pro zajištění ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Pokud bylo zpracování omezeno na základě libovolné výše uvedené podmínky, budete společností Lexmark informováni předtím, než bude omezení zrušeno.

4. Právo na vymazání

Máte právo požadovat, aby společnost Lexmark vymazala vaše osobní údaje bez zbytečného zpoždění, na základě jednoho z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
 • odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě se údaje zpracovávají, přičemž neexistují žádné právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů;
 • vznesli jste námitku vůči zpracování vašich osobních údajů a neexistují legitimní důvody pro jejich zpracování;
 • vaše osobní údaje byly zpracovávány neoprávněně;
 • vaše osobní údaje musí být vymazány z důvodu právních závazků společnosti Lexmark jako správce; nebo
 • vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti.

Pokud společnost Lexmark vaše osobní údaje zveřejnila a má povinnost je vymazat, společnost Lexmark musí s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci podniknout přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala třetí strany, které zpracovávají vaše osobní údaje, že jste požádali o smazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje, jejich kopií nebo replikací.

Neexistuje žádné právo na vymazání, je-li zpracování nezbytné:

 • pro uplatnění práva na svobodu projevu a přístupu k informacím;
 • pro shodu s právními závazky, které vyžadují zpracování v rámci platných zákonů, kterým společnost Lexmark podléhá jako správce, nebo pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu, nebo pro výkon oficiální moci svěřené společnosti Lexmark jako správci;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti zdravotnictví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu; nebo
 • pro ustavení, uplatnění nebo obranu zákonných práv nebo nároků.

5. Právo na oznámení

Pokud jste využili svého práva na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, společnost Lexmark musí informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje poskytnuty, na tuto opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pokud to není nemožné nebo by to znamenalo vynaložení nepřiměřeného úsilí a nákladů.

Máte právo být o těchto příjemcích společností Lexmark informováni.

6. Právo na přenositelnost dat

Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli společnosti Lexmark, ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na bezproblémové předání těchto údajů jinému správci za předpokladu, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu nebo smlouvě; a
 • zpracování se provádí automatizovanými prostředky.

Při uplatnění práva na přenositelnost dat máte rovněž právo na přímé předání vašich osobních údajů jedním správcem druhému – je-li to technicky možné. Jakékoli uplatnění práva na přenositelnost dat nesmí negativně ovlivnit svobody nebo práva žádné třetí strany.

Právo na přenositelnost dat se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro výkon úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkon oficiální moci svěřené správci.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním dat

Máte právo svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování dat, k němuž došlo před odvoláním.

8. Právo na podání stížnosti u kontrolního úřadu

Bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní nápravy k dispozici máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu, zvláště v zemi svého obvyklého pobytu nebo pracoviště, nebo údajného porušení, pokud podle vašeho názoru zpracování vašich osobních údajů porušuje zákon.