Profesionální služby | Lexmark Česko

Profesionální služby

Díky našemu rozsáhlému pochopení technologií a jedinečným znalostem z jednotlivých oborů získaných během vývoje vlastních výstupních řešení pro tisíce organizací má společnost Lexmark odborné schopnosti, které vám pomohou odhalit skryté možnosti vašeho tiskového prostředí a implementovat strategie a procesy, které zdokonalí tok informací ve vaší firmě.

Profesionální služby Lexmark, konzultační odnož naší společnosti, použijí odborné schopnosti společnosti Lexmark pro vaši konkrétní situaci a vyvinou a realizují praktická řešení, která zvýší produktivitu a sníží náklady ve vašem tiskovém prostředí. Záběr profesionálních služeb sahá od vyhodnocení a konzultací přes návrh systému po implementaci a služby jsou poskytovány ve třech formách:

Detekční programy

Většina organizací podceňuje dopad životního cyklu dokumentů a služeb souvisejících s tvorbou výstupů na jejich finanční výsledek. Dotřeny jsou nejen kapitálové investice a provozní náklady, ale produktivita uživatelů a úroveň spokojenosti mají rovněž značný dopad na provozní výsledky. Zvýšení efektivity vaší sítě a přímo připojených tiskáren, kopírek, faxů a skenovacích zařízení mohou vést přímo ke zlepšení produktivity.

Vývoj a integrace řešení

Mnohé běžné úkoly při zpracování výstupů jsou zralé na automatizaci, čímž se uvolní kapacita personálu pro důležitější úkoly. Společnost Lexmark nabízí odborné schopnosti, které umožní automatizovat procesy zahrnující velkoobjemové tisky dokumentů ve vaší organizaci, řešení přechodu od papírové formy k digitální podobě, které zvýší rychlost sdílení informací a umožní dosáhnout efektivity a úspory nákladů v celém podniku, a učiní vaši organizaci produktivnější a konkurenceschopnější.

Obchodníci-inženýři

Ve společnosti Lexmark pracujeme na tom, abychom pochopili složité procesy vytvářené tiskovými řešeními a řešeními pracovních toků. Konzuultační tým technické podpory společnosti Lexmark je připraven řešit zmenšení objemu výstupů, zabezpečení tisku, zjednodušení procesů, aplikace a konsolidaci zařízení. Jsme s vámi od vyhodnocení aktuálního stavu po implementaci stavu budoucího, který vdechne život vaší vizi. Obchodní a techničtí pracovníci společnosti Lexmark s vámi budou spolupracovat na řešení obchodních výstupů a pracovních toků a pomohou vám s technickými požadavky v budoucnu, abyste se stále posouvali vpřed.

Začínáme

Klepnutím sem kontaktujte společnost Lexmark