SAP partnerství | Lexmark Česko

SAP partnerství

Přiložené informace SAP

Papírový portál v ekosystému SAP®

Systémy pro tisk, skenování a doručování dokumentů Lexmark zlepšují dosažitelnost a doručování informací v rámci systému SAP® - rozšiřují účinnost implementace systému SAP a zároveň výrazně snižují náklady.

Investice do systému SAP představuje pro organizace možnost uplatnění nejlepších postupů a zdokonalení v oblasti viditelnosti informací, spolupráce a efektivity obchodních procesů. Pracovní postupy SAP účinně redukují tok interních papírových dokumentů v organizačních procesech. Nicméně až 40 % činností obchodních procesů stále závisí na papírových dokumentech z externích zdrojů. Výstupní systémy Lexmark mohou těmto organizacím poskytnout příležitost rozšířit efektivitu a účinnost jejich ekosystému SAP pomocí integrace systémů pro zachycování dokumentů, které sníží závislost na papíru.

Oceněná multifunkční zařízení Lexmark, dodávaná se systémem Lexmark Document Distributor, umí zachytit data z papírových dokumentů vstupujících do obchodního procesu, provádět výměnu dat se systémem SAP a inicializovat příslušný pracovní postup SAP. Systémy Lexmark fungují jako uživatelsky přizpůsobený portál do systému SAP, který umožňuje uživatelům spouštět pracovní postupy SAP jako součást procesu zachycení dat.

Systémy Lexmark dále poskytují řešení pro optimalizovaný tisk ze systému SAP v podobě možnosti řízení způsobu formátování dat pro výstup a bezpečné doručování dokumentů. Tato řešení vám neumožní pouze lépe kontrolovat a spravovat výstup, ale poskytnou vám i platformu pro eliminaci velkého množství nepotřebných výtisků, čímž přispívají k udržitelnosti životního prostředí.

Lexmark je již déle než 10 let globálním technologickým partnerem SAP a globálním softwarovým partnerem. SAP a Lexmark společně vytvořili první tiskárnu Unicode, stejně jako zjednodušené možnosti pro tisk formulářů a čárových kódů. Řešení Lexmark a SAP pomáhají organizacím na celém světě zlepšovat způsoby vytváření, tisku a předávání dokumentů v systému SAP.

Začínáme

Klepnutím sem kontaktujte společnost Lexmark