Inteligentní zachytávání dokumentů pro bankovnictví

Zjednodušené zpracování dokumentů pro banky


black triangle

Lepší, rychlejší služba s menším počtem ručních kroků

Inteligentní zachytávání dokumentů pro bankovnictví od Lexmarku pomáhá bankám automatizovat a zjednodušit ruční a papírové procesy, zvýšit produktivitu zaměstnanců a poskytovat zákazníkům službu, kterou očekávají.

banking-branch-capture

Nová úroveň zachytávání v rámci podniku


Zjednodušení zpracování obchodní procesů v bance

Pomocí Inteligentního zachytávání dokumentů jsou banky schopné usnadnit zachytávání a skenování v místě původu. Dokumenty jsou digitálně indexovány a sledovány, a extrahovaná data a obsah jsou bezproblémově směrovány do back-end systémů banky.

Chyby jsou automaticky odhalovány od samého začátku procesu a prezentovány bankéři, takže mohou vyřešit výjimky ještě předtím, než zákazník odejde. Tato úroveň automatizace zjednodušuje zpracování, umožňuje více času na řešení požadavků zákazníků a poskytuje zaměstnancům pobočky příležitost prodávat jiné bankovní produkty a služby.

Podpora efektivity a úspor

Banky chtějí transformovat papírové procesy, snižovat počet zaměstnanců v pobočkách a zlepšovat spokojenost zákazníků. Tím, že zachytíte dokumenty v pobočce v okamžiku jejich přijetí, budete moci omezit ruční ověření a zadávání dat a nadbytečnost zaměstnanců se stane věcí minulosti.

Aby se jednoduše otevíraly nové účty, je nyní možné zpracovat vysoké procento účtů přímo bez ručního zásahu – takže pracovníci administrativní podpory mohou řešit pouze výjimky. Výsledkem bude rychlejší dokončení procesů, při nižších nákladech, s vyšší úrovní spokojenosti zákazníků.

Zlepšení zabezpečení a souladu s předpisy

Úsilí spojené s dodržováním stále se měnících předpisů a zajišťováním standardizovaných procesů snižuje efektivitu a vede k nákladným pokutám. Inteligentní zachytávání dokumentů umožňuje zachycovat papírové dokumenty a data z pobočky a zahrnovat obchodní pravidla, takže lze okamžitě ověřit shodu, což vám umožní řešit nové regulační požadavky bez dalších zdrojů nebo zaměstnanců.

Jelikož se obsah rychle převede z papíru na digitální obsah, budete také moci zajistit zvýšené zabezpečení, snadné ukládání a archivaci a vždy budete mít pro referenci protokol auditu pro prokázání shody.

Vyřešte své jedinečné potřeby

Chápeme, že procesy, systémy a požadavky na informace jsou pro váš podnik jedinečné a pevné řešení typu „jedna univerzální velikost“ není vyhovující. Právě proto jsme vytvořili Inteligentní zachytávání dokumentů, které je svižné a přizpůsobitelné. Vlastnosti řešení mohou sahat od skenování přímo do systému záznamů až po inteligentní zpracování dokumentů.

Když dojde na volbu, co je vaši banku vhodné, budete moci rozhodnout, jaká úroveň vlastností nejlépe vyhovuje vašim specifickým potřebám. Kromě toho naše možnosti univerzální integrace zajišťují flexibilitu infrastruktury a umožňují pevněji spojit a sjednotit obchodní procesy a systémy.

VIDEO

Inteligentní zachytávání dokumentů společnosti Lexmark

[MP4 03:13]

Eliminace ručních obchodních procesů v bankovních operacích pomocí inteligentního zachytávání dokumentů

Související řešení Lexmark

Spravované tiskové služby pro bankovnictví

Zvýšení viditelnosti, úspory nákladů a ovládání pro bezpečnější a efektivnější tiskové operace

Správa tisku

Snižuje objem zbytečného tisku, chrání důvěrné bankovní informace a poskytuje větší mobilitu.

Související odkazy

Zprávy analytických firem

Zpráva týkající se služeb pracovních postupů s dokumenty

Zpráva IDC MarketScape označila Lexmark za vedoucí firmu v oboru služeb pracovních postupů s dokumenty.