Instalační služby společnosti Lexmark | Lexmark Česko

Instalační služby společnosti Lexmark

Instalační služby společnosti Lexmark

Úspěch vašeho projektu závisí na efektivní přípravě. Instalační služby společnosti Lexmark umožní provést přípravu co nejrychleji. Naše školicí programy umožňují rychlé zaškolení uživatelů. Čím rychleji se zaměstnanci naučí používat technologie společnosti Lexmark, tím rychleji začne vaše společnost šetřit čas a peníze.

Standardní instalační služby

Pro instalační projekty, které nejsou příliš rozsáhlé a zvládnete je sami. Pracovníci společnosti Lexmark přijedou v den instalace, nainstalují zařízení a provedou základní proškolení uživatelů.  Rozšířené instalační služby

Pro větší instalace, které vyžadují speciální podporu řízení projektu. Tyto služby doporučujeme rovněž v případech, kdy je důležité, aby nedošlo k přerušení práce.


Standardní instalační balíček

Před jakoukoli instalací se budete chtít ujistit, že jste ji dobře naplánovali. Pokud se domníváte, že naplánujete instalaci sami a zvládnete veškerou logistiku spojenou s dopravou a převzetím produktů Lexmark, doporučujeme, abyste si zvolili Standardní instalační balíček.

Rozšířený instalační balíček


Řízení projektu

U projektů rozšířené instalace s vámi bude spolupracovat odborný vedoucí projektu, který s vámi definuje a zkoordinuje kompletní časový harmonogram instalace podle vašich konkrétních požadavků.
Po utvoření speciálního týmu projektu zajistíme:

 • kompletní přípravu veškerého vašeho vybavení
 • kompletní zakomponování zařízení do vaší organizace

Předběžná fáze

Jestliže chcete co nejméně narušit chod vaší organizace během rozšířené instalace, můžete využít volitelné služby společnosti Lexmark, tzv. Předběžné fáze. V tomto případě budou vaše zařízení nakonfigurována před dodáním. Instalace se tím urychlí a méně naruší dění na pracovišti.

Rychlá a efektivní instalace od Lexmarku

 • vybalení
 • kompletace dílů
 • instalace spotřebního materiálu
 • a konfigurace

 • Před instalací si také budete moci vybrat z celé řady standardních a volitelných služeb.


  Rozšířená konfigurace

  Pravděpodobně budete chtít rozšířit své možnosti využívání zařízení Lexmark o některé inovativní aplikace a funkce zvyšující efektivitu práce, např.:

  • zkrácení pracovních toků
  • nastavení zabezpečení
  • upozorňování e-mailem na nutnost údržby
  • integrovaná řešení

  Odinstalace

  Na každé nově nainstalované zařízení odinstalujeme zařízení, které je nahrazováno, na principu 1:1. Lexmark vám také může pomocí s odinstalací jiných zařízení. Vaše potřeby prozkoumáme případ od případu. Spolu s vámi sestavíme kompletní a podrobný seznam platných zařízení, které je potřeba odinstalovat.

  Odvoz odpadu

  Pokud o to požádáte předem, odvezeme veškerý balicí materiál zpátky do skladu k recyklaci. Odvezeme s sebou vše. Takže za sebou zanecháme pouze inovaci a výkon!

  Školení produktů a služeb společnosti Lexmark


  Základní školení produktů a služeb společnosti Lexmark je zahrnuto ve standardním i rozšířeném balíčku. Jsme totiž přesvědčeni, že pokud vaši koncoví uživatelé porozumí tomu, jak mají používat a spravovat produkty a služby Lexmark, a jaké výhody mohou přinést, bude instalace úspěšnější z vašeho i z jejich hlediska.

  Školení pro klíčové uživatele a helpdesk

  Ať si zvolíte jakoukoli instalaci, můžete zvýšit kompetentnost členů pracovní skupiny prostřednictvím rozšířeného školení produktů a služeb společnosti Lexmark.

  Můžete si zvolit Školení pro klíčové uživatele, které je nadstavbou školení pro standardní uživatele pokrývajícího běžné provozní činnosti, a můžete naučit vybrané zaměstnance, jak zvládat řešení základních problémů. Nebo můžete zajít ještě dále a objednat Školení helpdesku, podrobné školení pro vaše vlastní pracovníky odborné podpory, kteří se naučí řešit všechny typy problémů týkající se rychlosti a přesnosti tisku.

  Připraveni?


  Dejte nám vědět,jak vám můžeme pomoci. Naše snadno použitelná instalační kalkulačka vám okamžitě spočítá cenovou nabídku*.

  Jednoduše si zvolte zařízení, která chcete zakoupit, klepněte na služby, které potřebujete a sdělte nám, kolik pracovišť bude do instalace zahrnuto. My vám okamžitě spočítáme cenovou nabídku*.

  Jakmile skončíte, můžete projekt uložit a obrátit se na obchodního zástupce společnosti Lexmark, který provede konečnou cenovou nabídku.

  *Nejedná se o zaručenou cenovou nabídku, ale o přibližnou cenu spočítanou na základě vámi poskytnutých informací.

    Instalační kalkulačka (Již brzy)

  Začínáme

  Klepnutím sem kontaktujte společnost Lexmark