Bezpečnostní listy materiálu (MSDS)

Bezpečnost dodávek a dodržování předpisů

Informace o bezpečnosti o produktech pro spotřební materiál Lexmark

Společnost Lexmark poskytuje bezpečnostní listy materiálu (MSDS) a bezpečnostní listy pro kazety do tiskáren. Pro většinu kazet Lexmark vydaných po roce 2008 nabízíme informace ve třech formátech:

  • Severoamerický formát (NA) – napsáno tak, aby vyhovovalo předpisům USA, Kanady a Mexika. Tyto informace jsou k dispozici v angličtině, španělštině a francouzštině.
  • Evropský formát (EU REACH) – je napsán v souladu s předpisy REACH v EU a je k dispozici v angličtině, bulharštině, francouzštině, italštině, němčině, maďarštině, litevštině, norštině, španělštině, slovenštině a švédštině. Některé z těchto překladů obsahují regulační požadavky pro více než jednu zemi.
  • Australský formát (Aust) – napsaný v souladu s australskými předpisy a dostupný v angličtině.

Informace o bezpečnosti kazet vydaných před rokem 2008 jsou k dispozici v různých formátech, které splňují požadavky americké agentury OSHA. Tyto listy jsou k dispozici pouze v angličtině.

Všechny bezpečnostní listy materiálu jsou ve formátu PDF a vyžadují aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Vyhledat informace o bezpečnosti produktu.