Podnikové kazety Lexmark

 Udržitelné. Vyrobeno v EU.

Využití technologie Toner Unison™

Podnikové kazety Lexmark poskytují dlouhodobou spolehlivost kombinací zlepšení kvality u toneru Unison s robustní a trvanlivou konstrukcí. Poskytují optimální výkon a špičkovou kvalitu tisku, a přitom se mohou pochlubit výrazně menší uhlíkovou stopou než největší konkurent společnosti Lexmark.

Kazeta Lexmark Toner Unison

Redukujte. Znovu využijte. Recyklujte.


Od roku 1991 nabízí společnost Lexmark svým zákazníkům bezplatné a snadné metody vracení prázdných tonerových kazet. Program LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program) se řídí zásadami nulového odpadu pro skládky a spalovny a snaží se využívat vracené materiály co nejekologičtějším způsobem. S pomocí našich zákazníků se od roku 1996 počet vracených kazet zvýšil více než 25krát, a jen za poslední rok díky tomu neputovalo na skládky více než 10 000 tun materiálu.

Kazeta Lexmark Toner Unison

Dosažení nové úrovně udržitelnosti


V rámci úsilí společnosti Lexmark o zajištění podnikové společenské odpovědnosti a následování principů nulového odpadu a kruhové ekonomiky představují podnikové kazety A4 CS/CX a MS/MX od společnosti Lexmark. Spotřební materiál, který zatím v největší míře podporuje udržitelný rozvoj.

Navíc jsou podnikové kazety vyráběny v EU, čímž je zajištěna konzistentní dostupnost produktů, minimalizuje se dopad dodavatelského řetězce na životní prostředí a výrazně se prospívá místní ekonomice.

Hodnocení životního cyklu ukázala, že u kazety vrácené prostřednictvím programu LCCP (Lexmark Cartridge Collection Programme) pro recyklaci (v porovnání s likvidací na skládce) se uhlíková stopa kazety sníží o více než 50 %. 

Společnost Lexmark materiál nejen recykluje, ale používá ho i k jiným účelům: Uzavíráme cyklus využitím vrácených materiálů jako recyklovaných plastů při výrobě nových kazet a také dokážeme některé komponenty zahrnout do vybraných nabídek kazet Lexmark.

Reused and recycled Lexmark supply

Speciální pozornost byla věnována návrhu obalu, který se využije dvakrát – poprvé pro zaslání zákazníkovi, a potom k vrácení v rámci programu LCCP

0%

odpadů končících na skládkách

100%

shromážděných kazet se znovu použije nebo recykluje

Společnost Lexmark se hlásí k praktikám nulové likvidace kazet na skládkách odpadů a všechny vrácené kazety opětovně využívá nebo recykluje. Program společnosti Lexmark dalece předbíhá platné evropské předpisy. A výsledky ukazují, že to funguje. Počet kazet vrácených za rok se během uplynulých čtyř let ztrojnásobil. Počet opakovaně použitých dílů se za stejné období zvýšil pětkrát. Výsledkem je, že 1 ze 3 kazet Lexmark prodaných v oblasti EMEA je vrácena pro účely recyklace nebo opětovného použití – a více než 3 000 tun materiálu díky tomu neputuje na skládky