Spotřební materiál, na který se vztahuje Omezená záruka společnosti Lexmark | Lexmark Česko

Spotřební materiál, na který se vztahuje Omezená záruka společnosti Lexmark

Spotřební materiál pro laserové tiskárny

Produkt Záruční doba

Kazety pro laserové tiskárny*

Omezená doživotní záruka*

Tonerové kazety*

Omezená doživotní záruka*

Jednotky fotoválce/sady**

Omezená doživotní záruka*

Zobrazovací válce/sady**

Omezená doživotní záruka*

Jednotky fotoválce/sady**

Omezená doživotní záruka*

Nádobky na odpadní toner/kontejnery**

Omezená doživotní záruka*

* Omezená doživotní záruka se nevztahuje na laserové kazety, které byly doplněny, nebo které se jednoduše vyprázdnily v důsledku normálního používání. Omezená doživotní záruka platí do doby, než se z laserové kazety spotřebuje potřebné množství toneru Lexmark.
** Omezená doživotní záruka pro Jednotky fotoválce/sady, Zobrazovací válce/sady, Jednotky fotoválce/sady nebo Nádobky na odpadní toner/kontejnery platí do okamžiku, kdy se zobrazí zpráva „Replace supply item“. Na použití spotřebního materiálu jiných výrobců, který poškodí Jednotky fotoválce/sady, Zobrazovací válce/sady, Jednotky fotoválce/sady nebo Nádobky na odpadní toner/kontejnery se nevztahuje Doživotní záruka společnosti Lexmark na spotřební materiál. 

Spotřební materiál pro inkoustové tiskárny

Produkt 1 rok

Inkoustové kazety

X

Spotřební materiál pro zpracování textu

Produkt 1 rok

6400, 6408, 6412 Páska do jehličkové tiskárny

X

Lexmark 4227, 4227 plus Páska do jehličkové tiskárny

X

Lexmark 23xx Series Páska do jehličkové tiskárny

X

24xx Series Páska do jehličkové tiskárny

X

25xx Series Páska do jehličkové tiskárny

X

25xx+ Series Páska do jehličkové tiskárny

X