O společnosti

Inovativní globální lídr v oblasti zobrazování a řešení IoT

Společnost Lexmark vytváří cloud zobrazování a IoT technologie, které pomáhají zákazníkům ve více než 170 zemích světa rychle realizovat obchodní výsledky. Prostřednictvím výkonné kombinace osvědčených technologií a odborných znalostí z oboru urychlujeme obchodní transformaci, přeměňujeme informace na poznatky, data na rozhodnutí a analýzy na činy.

Společnost Lexmark, založená v roce 1991 a se sídlem v Lexingtonu v Kentucky, slouží zákazníkům v oblasti výroby, maloobchodu, finančních služeb, zdravotnictví, školství, státní správy a dalších. Mnoha předními analytickými firmami v technologickém průmyslu jsme uznáváni jako globální lídr v oblasti tiskového hardwaru, služeb, řešení a zabezpečení. 

Zákazníci na celý život

Kultura dotazování, spolupráce a odezvy společnosti Lexmark posiluje hluboké, obousměrné spojení s našimi zákazníky prostřednictvím námi vytvářených řešení a nepřetržité péče, kterou poskytujeme. Tato výjimečná komunikace se zákazníky zajišťuje míru loajality zákazníků, která v rámci našich celosvětově spravovaných služeb přesahuje 95 procent. 

Společenská odpovědnost je naše podnikání 

Globálně působící společnost Lexmark se zavázala, že bude svým zákazníkům poskytovat ekologickým a společensky odpovědným způsobem inovativní, vysoce kvalitní produkty a služby, včetně produktů a řešení, které pomáhají zákazníkům plnit vlastní cíle v oblasti udržitelnosti.

Tento závazek na podporu udržitelnosti zahrnuje náš celý provoz, v rámci kterého máme zavedené nenákladné osvědčené postupy pro snížení spotřeby energie, vody a odpadu; platí i pro podporu komunity, kde zaměstnanci společnosti Lexmark usilují o vytváření čistějších, inteligentnějších, bezpečnějších prostředí pro život a práci.

Společnost Lexmark implementuje globální osvědčené postupy k zajištění udržitelnosti s cílem dosáhnout každý rok lepších výsledků. Další podrobnosti najdete ve zprávě o společenské odpovědnosti společnosti Lexmark