Συνεργασία με τη SAP | Lexmark Ελλάδα

Συνεργασία με τη SAP

Πληροφορίες σχετικά με τη SAP

Μια πύλη διαχείρισης χαρτιού στο Οικοσύστημα SAP®

Τα συστήματα εκτύπωσης, σάρωσης και παροχής εγγράφων της Lexmark βελτιώνουν την αποτύπωση και την παροχή πληροφοριών των συστημάτων SAP® - επεκτείνοντας την αξία της υλοποίησης SAP μέσα από την παροχή σημαντικών βελτιώσεων σε θέματα εξοικονόμησης κόστους και παραγωγικότητας.

Μια επένδυση στη SAP παρέχει στους οργανισμούς μια πλατφόρμα για την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών και την πραγματοποίηση βελτιώσεων στη διαφάνεια των πληροφοριών, τη συνεργασία και την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι ροές εργασιών SAP μειώνουν αποτελεσματικά τη βασισμένη σε χαρτί ροή διαδικασιών των εσωτερικών εγγράφων στις διαδικασίες ενός οργανισμού. Ωστόσο, το 40% των επιχειρησιακών διαδικασιών συνεχίζει να εξαρτάται από το χαρτί από εξωτερικές πηγές για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας. Τα συστήματα εκτύπωσης της Lexmark μπορούν να παρέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς την ευκαιρία να επεκτείνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του οικοσυστήματος SAP που διαθέτουν, ενσωματώνοντας συστήματα αποτύπωσης εγγράφων για τον περιορισμό των εξαρτήσεων των διαδικασιών από το χαρτί.

Τα βραβευμένα, βασισμένα σε πολυλειτουργικούς εκτυπωτές συστήματα της Lexmark, τα οποία υποστηρίζονται από το Document Distributor της Lexmark μπορούν να ανακατευθύνουν την πορεία των δεδομένων σχετικών με χαρτί που εισάγονται σε μια επιχειρησιακή διαδικασία, να πραγματοποιήσουν ανταλλαγή αυτών των δεδομένων με το σύστημα SAP και να αρχικοποιήσουν την κατάλληλη ροή εργασίας SAP. Τα συστήματα της Lexmark χρησιμεύουν ως μια προσαρμοσμένη πύλη στο σύστημα SAP, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να αρχικοποιούν εργασίες της ροής εργασιών SAP ως μέρος της διαδικασίας αποτύπωσης δεδομένων.

Επιπλέον, τα συστήματα της Lexmark παρέχουν λύσεις για βελτιστοποιημένη εκτύπωση από τη SAP, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ελέγχετε τον τρόπο διαμόρφωσης των δεδομένων για εκτύπωση και την ασφάλεια που σχετίζεται με την παροχή των εγγράφων. Αυτές οι λύσεις σάς παρέχουν καλύτερες δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης των εκτυπώσεων, σάς προσφέρουν όμως επίσης μια πλατφόρμα για να περιορίσετε σημαντικά την απώλεια σελίδων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για ένα περισσότερο βιώσιμο περιβάλλον.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Lexmark αποτελεί συνεργάτη παγκοσμίου εμβέλειας της SAP σε θέματα τεχνολογίας και λογισμικού. Η SAP και η Lexmark δημιούργησαν μαζί τον πρώτο εκτυπωτή Unicode καθώς και απλοποιημένες φόρμες και δυνατότητες εκτύπωσης γραμμικού κώδικα. Οι λύσεις Lexmark και SAP βοηθούν επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούν, εκτυπώνουν και παρέχουν έγγραφα από τα συστήματα SAP.

Έναρξη

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε με τη Lexmark