Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων για τον τραπεζικό κλάδο

Λύση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας εγγράφων, φτιαγμένη ειδικά για τράπεζες


black triangle

Καλύτερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών, με λιγότερα μη αυτοματοποιημένα βήματα

Η Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων της Lexmark για τον τραπεζικό κλάδο βοηθά τις τράπεζες να αυτοματοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις μη αυτόματες διαδικασίες, καθώς και εκείνες που απαιτούν εντατική χρήση έντυπου υλικού, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και παρέχοντας στους πελάτες το επίπεδο υπηρεσιών που περιμένουν.

banking-branch-capture

Αποτύπωση επόμενου επιπέδου κατά την εργασία σε ολόκληρη την επιχείρησή σας


Απλούστευση των επιχειρηματικών διαδικασιών της τράπεζας

Με την Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων, οι τράπεζες είναι σε θέση να πραγματοποιούν εργασίες αποτύπωσης και σάρωσης απευθείας από το σημείο προέλευσης των εγγράφων. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα έγγραφα ευρετηριάζονται και παρακολουθούνται ψηφιακά, με τα εξαχθέντα δεδομένα και περιεχόμενα να δρομολογούνται απρόσκοπτα στα συστήματα back office της τράπεζας.

Τυχόν λάθη εντοπίζονται αυτόματα από την αρχή της διαδικασίας και παρουσιάζονται στη διεύθυνση του υποκαταστήματος της τράπεζας, επιτρέποντας στα στελέχη της να ασχοληθούν με εξαιρέσεις προτού φύγει ο πελάτης. Αυτό το επίπεδο αυτοματοποίησης απλουστεύει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών, αφήνει μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια στην τράπεζα να ασχοληθεί με τις ανάγκες του πελάτη και δίνει στους υπαλλήλους του υποκαταστήματος την ευκαιρία να πουλήσουν άλλα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης

Οι τράπεζες επιθυμούν να αναμορφώσουν τις διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί, να επανδρώσουν τα υποκαταστήματά τους με λιγότερους υπαλλήλους και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους. Με την αποτύπωση των εγγράφων στο κατάστημα, ακριβώς τη στιγμή που λαμβάνονται, θα είστε σε θέση να μειώσετε τη μη αυτόματη επαλήθευση και εισαγωγή δεδομένων, καθώς και να κάνετε τις πλεονάζουσες εργασίες υπόθεση του παρελθόντος.

Για απλά ανοίγματα νέων λογαριασμών, είναι δυνατή η απευθείας διεκπεραίωση της διαδικασίας για ένα υψηλό ποσοστό λογαριασμών χωρίς καμία μη αυτόματη παρέμβαση – αφήνοντας, έτσι, ελεύθερο το προσωπικό back office να ασχοληθεί μόνο με τις περιπτώσεις εξαιρέσεων. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται γρηγορότερα, με χαμηλότερο κόστος, αλλά και με υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης

Το δύσκολο έργο της ικανοποίησης των διαρκώς μεταβαλλόμενων κανονισμών συμμόρφωσης και της επιβολής τυποποιημένων διαδικασιών μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αποδοτικότητας και να επιφέρει μεγάλες επιβαρύνσεις στο κόστος. Με την Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων, είναι δυνατή η αποτύπωση έντυπου υλικού και δεδομένων από το υποκατάστημα και η ενσωμάτωση επιχειρηματικών κανόνων με στόχο την άμεση επαλήθευση της συμμόρφωσης, πράγμα που σας επιτρέπει να ασχολείστε με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από τους νέους κανονισμούς χωρίς να χρησιμοποιείτε επιπλέον πόρους ή υπαλλήλους.

Επιπλέον, καθώς το περιεχόμενο μετατρέπεται γρήγορα από έντυπη μορφή σε ψηφιακή, είστε σε θέση να διασφαλίσετε αυξημένη ασφάλεια, να διευκολύνετε την τήρηση και αρχειοθέτηση του περιεχομένου και να έχετε, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεσή σας μια διαδρομή ελέγχου για παραπομπή κατά την απόδειξη της συμμόρφωσης.

Ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών σας

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαιτήσεις σας όσον αφορά τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πληροφορίες σας είναι μοναδικές για την επιχείρησή σας και, κατά συνέπεια, μια μη ευέλικτη, ενιαία λύση που "κάνει για όλα" δεν είναι αυτό που χρειάζεστε. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, δημιουργήσαμε την Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι ευέλικτη και ευπροσάρμοστη. Οι δυνατότητες αυτής της λύσης μπορούν να κυμαίνονται από τη σάρωση απευθείας στο σύστημα τήρησης των αρχείων σας μέχρι την έξυπνη επεξεργασία εγγράφων.

Ως προς το ποια είναι η σωστή επιλογή για την τράπεζά σας, θα μπορείτε να αποφασίσετε ποιο επίπεδο δυνατοτήτων καλύπτει καλύτερα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Επιπλέον, οι προσαρμόσιμες επιλογές ενσωμάτωσης που προσφέρουμε διασφαλίζουν ευελιξία στην υποδομή σας και σας επιτρέπουν να επιτύχετε μια στενότερη σύνδεση και ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων σας.

ΒΙΝΤΕΟ

Έξυπνη αποτύπωση εγγράφων της Lexmark

[MP4 03:13]

Απαλλαγείτε από μη αυτόματες επιχειρηματικές διαδικασίες στις δραστηριότητες της τράπεζάς σας με την έξυπνη αποτύπωση εγγράφων

Σχετικές λύσεις της Lexmark

Ασφάλεια πλήρους φάσματος

Προστατεύστε κρίσιμα για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες δεδομένα που περιέχονται στις συσκευές, τα δίκτυα και τα έγγραφά σας σε ολόκληρη την επιχείρησή σας

Διαχείριση εκτυπώσεων

Μειώστε τις περιττές εκτυπώσεις, προστατεύστε εμπιστευτικές τραπεζικές πληροφορίες και εξασφαλίστε μεγαλύτερη φορητότητα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εκθέσεις αναλυτών

Έκθεση σχετικά με τις Υπηρεσίες ροής εργασιών εγγράφων

Η έκθεση MarketScape του οργανισμού IDC ανακηρύσσει τη Lexmark ηγέτη στον τομέα των υπηρεσιών ροής εργασιών εγγράφων