Λύσεις για την ιατρική περίθαλψη | Lexmark Ελλάδα

Λύσεις για την ιατρική περίθαλψη

Η ουσιαστική πρόοδος προς την ψηφιακή ιατρική περίθαλψη ξεκινάει εδώ.

health

Οι λύσεις της Lexmark για την ιατρική περίθαλψη παρέχουν σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζονται έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία.

Λύση δρομολόγησης εντολών της Lexmark

Η λύση δρομολόγησης εντολών της Lexmark μπορεί να αυτοματοποιήσει τη διαβίβαση όλων των εντολών που δίνουν οι γιατροί, όπως συνταγές, εξετάσεις, θεραπείες και πρόγραμμα διατροφής. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξασφαλίζεται μέσω της σάρωσης και της απευθείας αποστολής των παραπεμπτικών στο ανάλογο σύστημα διαχείρισης εντολών. Τα επείγοντα παραπεμπτικά εντοπίζονται και το ψηφιακό αντίγραφο μπορεί να αποσταλεί αυτόματα στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία.

Λύση της Lexmark για επιτόπου σάρωση

Η λύση της Lexmark για επιτόπου σάρωση βοηθάει το προσωπικό της μονάδας να σαρώσει έγγραφα αποτελεσματικά και σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός πολυλειτουργικού εκτυπωτή Lexmark. Τα έγγραφα δρομολογούνται αυτόματα σε ροή εργασίας για έλεγχο και συνδέονται με το εκάστοτε ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο. Σε μόλις λίγα λεπτά, όλα τα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού έχουν πρόσβαση σε καίριες πληροφορίες με αποτέλεσμα ο οργανισμός ιατρικής περίθαλψης να παρέχει προσιτή φροντίδα υψηλής ποιότητας.

Έναρξη

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε με τη Lexmark