Λύσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών | Lexmark Ελλάδα

Λύσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

industry finance banner

Απλοποιήστε τη διαχείριση εγγράφων, μειώστε τα σφάλματα και αυξήστε την ασφάλεια και το βαθμό εμπιστευτικότητας και συμμόρφωσης.

Οι λύσεις της Lexmark για τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αυτοματοποιούν τις ροές εργασίας που βασίζονται σε έντυπα, επιταχύνουν την επεξεργασία δεδομένων και αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Λύση της Lexmark για υποκαταστήματα

Με τη λύση της Lexmark για υποκαταστήματα, οι τραπεζικοί και οικονομικοί φορείς έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να καταργήσουν τη χειροκίνητη επεξεργασία των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την επεξεργασία αιτήσεων δανείων και τη χορήγηση επενδυτικών προϊόντων. Τα οφέλη αυτής της λύσης περιλαμβάνουν τη μικρότερη κατανάλωση χαρτιού και την εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς και τη μείωση των σφαλμάτων και των καθυστερήσεων.

Λύσεις για ασφαλή εκτύπωση έντυπων επιταγών

Οι ειδικά κατασκευασμένοι εκτυπωτές λέιζερ της Lexmark σε συνδυασμό με τα ποιοτικά δοχεία MICR και το λογισμικό ασφαλούς εκτύπωσης επιταγών από την Source Technologies συμβάλλουν στην αποτροπή κλοπών και απάτης, και αποτελούν μια λύση για ασφαλή δημιουργία ποιοτικών εγγράφων MICR σε απλό χαρτί επιταγών.

Λύση επεξεργασίας τιμολογίων της Lexmark

Η λύση επεξεργασίας τιμολογίων της Lexmark σάς επιτρέπει να αποτυπώνετε τιμολόγια, λογαριασμούς και δηλώσεις τη στιγμή που τα χρησιμοποιείτε και να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά για επεξεργασία. Η λύση αυτή εξάγει τα σημαντικά δεδομένα και τα καταγράφει στις εφαρμογές οικονομικού λογισμικού για γρήγορη αντιστοίχιση με τα εκάστοτε τιμολόγια επιτρέποντάς σας να αξιοποιείτε τυχόν εκπτώσεις από προμηθευτές.

Λύση πρόσληψης και ένταξης νέου προσωπικού της Lexmark

Με τη λύση πρόσληψης και ένταξης νέου προσωπικού της Lexmark, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά λήψη, παρακολούθηση, δρομολόγηση, διαχείριση και κοινή χρήση όλων των εγγράφων που αφορούν την πρόσληψη νέων υπαλλήλων και την ένταξή τους στην εταιρεία. Η λύση ειδοποιεί αυτόματα όλα τα αρμόδια τμήματα σχετικά με τους νέους σας υπαλλήλους και παρέχει άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες στους υπεύθυνους προσλήψεων, το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και άλλο προσωπικό.

Έναρξη

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε με τη Lexmark