Πpoϊonta | Lexmark Ελλάδα

Πpoϊonta

Small business hardware

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ευέλικτοι εκτυπωτές και πολυλειτουργικά προϊόντα για μεμονωμένους χρήστες και ομάδες εργασίας που εκτυπώνουν από 2.500 έως 10.000 σελίδες το μήνα.

Μετάβαση στα προϊόντα για μικρές επιχειρήσεις
Enterprise hardware

Μεγάλες εταιρείες και επιχειρήσεις

Προηγμένες συσκευές υψηλής χωρητικότητας οι οποίες παρέχουν υποστήριξη σε ομάδες των 20 ατόμων και άνω που εκτυπώνουν πάνω από 6.000 σελίδες το μήνα.

Μετάβαση στα προϊόντα για μεγάλες επιχειρήσεις