Projektowane z myślą o bezpieczeństwie

Podstawę naszej technologii stanowi specjalistyczna wiedza Lexmarka, lidera branży w dziedzinie bezpieczeństwa dokumentów i urządzeń. To usystematyzowane podejście do bezpieczeństwa zapewnia naszym klientom bardzo ważne korzyści: pewność, że zadania będą wykonywane w sposób wydajny i ekonomiczny, a także, że urządzenia i dane są chronione na każdym etapie.

n6 grey6 triangle

  projekt produktu

Oprogramowanie i sprzęt zaprojektowane w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo

Sprzęt i wbudowane oprogramowanie Lexmarka są tylko częścią ekosystemu druku w Twojej organizacji. W celu zapewnienia optymalnej ochrony oprogramowanie używane do obsługi drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych musi być zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach branży. Deweloperzy tworzący to oprogramowanie są ekspertami, którzy mogą natychmiast reagować na problemy związane z bezpieczeństwem.

Secure Software Development Lifecycle (SSDL) firmy Lexmark to seria procesów utworzonych z myślą o wszystkich aspektach bezpieczeństwa związanych z opracowaniem oprogramowania, od planowania przez projekt do wdrożenia, w tym zapewnianiu wysokiej jakości, zwalnianiu wydruków i utrzymania oprogramowania.

W celu spełnienia unikalnych wymagań Twojej organizacji w zakresie ochrony, SSDL zapewnia wyjątkowe punkty kontroli bezpieczeństwa.

Secure training icon

Szkolenie

Każdy deweloper współpracujący z firmą Lexmark przechodzi wymagające szkolenia dotyczące bezpieczeństwa, aby opracowywać oprogramowanie przy zastosowaniu zasad najbezpieczniejszego programowania.

Secure requirements icon

Wymagania

Nieustający dialog z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa i klientami ułatwia wskazanie funkcji, które mają być wbudowane w każde urządzenie Lexmarka.

Secure design icon

Projekt

Korzystając z zasad dotyczących bezpiecznego programowania, inżynierowie Lexmarka mogą wyodrębnić zebrane wytyczne w szczegółową specyfikację funkcji i modelowanie zagrożeń, co ułatwia analizowanie i niwelowanie ataków w zakresie poszczególnych produktów.

Secure implementation icon

Wdrożenie

W procesie wdrażania wykorzystuje się odpowiednie narzędzia do konfigurowania i analiz związanych z bezpieczeństwem opracowane podczas procesu tworzenia oprogramowania.

Secure verification icon

Weryfikacja

Przed przesłaniem jakichkolwiek kodów Lexmark przeprowadza rygorystyczne, wielopunktowe testy w celu kontroli bezpieczeństwa pod kątem podatności i stabilności kodu.

Secure release icon

Zwalnianie kodu

Aby zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę, do zwalniania kodu jest upoważniona ograniczona liczba programistów. Zapobiega to potencjalnemu wystąpieniu złośliwego oprogramowania.

Secure response icon

Odpowiedź

Jeśli wykryje się lukę, Lexmark natychmiast dokona oceny problemu i ostrzeże klienta. W razie potrzeby błyskawicznie rozwiążemy problem i zapewnimy wskazówki dotyczące dalszego postępowania.

Krótko mówiąc, w branży nikt nie wyprzedza Lexmarka w zakresie opracowywania najbardziej odpornego oprogramowania do druku, zaprojektowanego pod kątem poprawy bezpieczeństwa w całej sieci.


​  spójność łańcucha dostaw

Bezpieczeństwo, którego można być pewnym w obrębie całego łańcucha dostaw

Lexmark dokłada starań, aby pracować w sposób odpowiedzialny na wszystkich obszarach naszej działalności, w tym w naszym globalnym łańcuchu dostaw. Na każdym etapie łańcucha dostaw Lexmark dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że nasi pracownicy, producenci i dostawcy stosują się do najwyższych standardów w zakresie zachowania zgodności, bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności.

lexmark-supply-chain

W obrębie całego łańcucha dostaw Lexmarka pracownicy i partnerzy w zakresie dostaw zachowują pełną zgodność z wymogami prawnymi i przepisami właściwymi dla krajów, w których produkty są wytwarzane i dystrybuowane przez Lexmarka. Obejmuje to członkostwo i uczestnictwo w Responsible Business Alliance (RBA), które wzmacnia nasze wysiłki organizacyjne w dziedzinie praw człowieka, standardów pracy i innych wartości społecznej odpowiedzialności biznesu w celu zapewnienia bezkonfliktowego łańcucha dostaw. Nasi dostawcy są zobowiązani do tego, aby umożliwić przeprowadzanie audytów Lexmarka dotyczących społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu w obiektach fizycznych, w których dostawcy przygotowują produkty dla Lexmarka.

Lexmark uważnie zarządza wszystkimi etapami łańcucha dostaw, co obejmuje:

 • Zarządzanie dostawcami: Oprócz tego, że dostawcy prowadzą działalność zgodnie z wymogami prawnymi, muszą oni przyjąć kodeks postępowania RBA oraz informować o pochodzeniu i źródle materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
 • Audyty dostawców: Lexmark wdraża najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa i na bieżąco przeprowadza rygorystyczne audyty dostawców.
 • Audyty produkcji: Comiesięczne audyty podzespołów elektronicznych gwarantują zachowanie zgodności ze środkami bezpieczeństwa w trakcie projektowania i uruchamiania.
 • Kodeks postępowania: Kodeks postępowania dostawców Lexmarka określa zasady zaangażowania partnerów łańcucha dostaw w politykę społeczną i ekologiczną Lexmarka w zakresie ich działalności biznesowej.
 • Szkolenia pracowników: Pracownicy Lexmarka są odpowiedzialni za realizację zadań i wytycznych zgodnie z naszymi ekologicznymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem (ESG) celami.

Nasi klienci ufają Lexmarkowi jako partnerowi technologicznemu w zakresie integralności, bezpieczeństwa i przejrzystości we wszystkich działaniach w obrębie łańcucha dostaw, co zapewnia najwyższy poziom ochrony oraz prawidłowe funkcjonowanie. Lexmark to pierwszy producent urządzeń do obrazowania, który otrzymał certyfikat ISO 20243 dotyczący integralności łańcucha dostaw.


funkcje​  bezpieczeństwa 

Zabezpieczenia wbudowane we wszystkie urządzenia i rozwiązania

W Lexmarku nie traktujemy bezpieczeństwa jako dodatkowej lub opcjonalnej funkcji. W rzeczywistości bezpieczeństwo to integralny element projektu i inżynierii wbudowany we wszystkie nasze produkty, narzędzia i usługi. Nasze zaawansowane funkcje bezpieczeństwa pomagają zminimalizować ryzyko i zagrożenia.

Wszechstronne podejście Lexmarka do bezpieczeństwa obejmuje pełen zakres cech i funkcji opracowanych z myślą o ochronie wszystkich aspektów środowiska druku.

Lexmark spełnia wymogi najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa branży oraz norm rządowych, w tym standardu Common Criteria i Federal Information Processing Standard (FIPS). Nasz ekosystem bezpieczeństwa został opracowany z myślą o wszystkich wyzwaniach dotyczących kompleksowej ochrony danych w każdej firmie i w każdej branży.

Secure devices icon

Urządzenia

Wiodące w branży funkcje, takie jak szyfrowanie dysków twardych, technologia bezpiecznego uruchamiania, ciągła weryfikacja uruchamiania oraz podpisane i zaszyfrowane oprogramowanie sprzętowe, są wbudowane we wszystkie urządzenia Lexmarka.

Secure data icon

Dane

W celu ochrony najważniejszych danych funkcje bezpieczeństwa obejmują elastyczność uwierzytelniania i autoryzacji, bezpieczeństwo użytkowników/grup, kontrolę dostępu, szablony zabezpieczeń, ograniczenia logowania oraz funkcje blokowania panelu operatora.

Secure network icon

Sieć

Funkcje szyfrowania i zabezpieczeń, takie jak filtrowanie połączeń TCP, filtrowanie portów, TLS 1.2, SMBv3, oddzielanie faksu/sieci i bezpieczne uwierzytelnianie, chronią sieć w całej organizacji.

SecurityIcons

Użytkownicy

Funkcje bezpiecznego dostępu w produktach Lexmarka gwarantują, że tylko uwierzytelnieni użytkownicy będą mogli korzystać z poufnych, cennych i chronionych danych.

Secure tools icon

Narzędzia

Narzędzia zabezpieczające, takie jak Markvision Enterprise i Lexmark Cloud Fleet Management, umożliwiają konfigurację urządzeń i zabezpieczeń między flotami oraz monitorowanie zgodności.

Secure services icon

Usługi

Usługi zarządzania drukiem, oceny i doradztwa Lexmarka wykorzystują analizy, które zapewniają organizacjom lepszą widoczność i kontrolę na każdym etapie wdrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa floty.


Certyfikaty​  branżowe

Potwierdzone bezpieczeństwo Twojej organizacji

Lexmark opracowuje sprzęt i rozwiązania zgodnie z najbardziej rygorystycznymi w całej branży specyfikacjami, które gwarantują ochronę poufnych informacji w całej sieci. Urządzenia są zatwierdzone jako Information Technology Hardcopy Device and System Security, przy zastosowaniu normy 2600-2008 IEEE. Ponadto Lexmark to pierwszy producent urządzeń obrazujących, który otrzymał certyfikat ISO 20243 w zakresie integralności łańcucha dostaw.

Certyfikaty Lexmarka przyznane przez instytucje zewnętrzne

​ Sprzęt

​ Informacje

​ Standardy

​ Łańcuch dostaw

​ Szyfrowanie

​ Bezpieczeństwo informatyczne

Oceny analityków Lexmarka

 • 2020 Marketscape Security Solutions and Services
 • 2019 Marketscape Perspective CPIaaS
 • Keypoint Intelligence – BLI Pick

Więcej informacji o ocenach naszych analityków i certyfikacji instytucji zewnętrznych, przygotowanych z myślą o ochronie Twoich najważniejszych informacji.


​  zarządzanie obszarami newralgicznymi

Bądź na bieżąco, aby zachować bezpieczeństwo

Lexmark oferuje drukarki i oprogramowanie, które minimalizują zagrożenia związane z bezpieczeństwem. Nasi eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa nieustannie monitorują wiele kanałów w celu określenia potencjalnych luk w zabezpieczeniach, a w razie potrzeby szybko zareagują, aby ograniczyć możliwość narażenia na ryzyko:

 • Projekt: Program Secure Software Development Lifecycle firmy Lexmark (SSDL) został opracowany z myślą o bezpieczeństwie oprogramowania w trakcie planowania, wdrażania, zapewniania jakości, zwalniania i konserwacji.
 • Ocena: Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa analizują obszary newralgiczne, co pozwala określić potencjalne skutki i możliwości pojawienia się luk w zabezpieczeniach we wdrożeniach Lexmarka.
 • Rozwiązanie: W przypadku wykrycia luki w zabezpieczeniach rozpoczyna się proces, który ma na celu wskazanie i śledzenie oraz przygotowanie i testowanie poprawki. Lexmark zapewnia zaktualizowany kod, a jeśli to konieczne, wydaje poradnik dotyczący bezpieczeństwa.

Zmniejszanie podatności na zagrożenia to dla Lexmarka priorytet, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na tym, co naprawdę ważne: wsparciu swoich klientów i rozwijaniu swojej firmy. Więcej informacji o naszych procesach dotyczących podatności i doradztwa w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony najważniejszych zasobów.


​  program ochrony prywatności

Zaprojektowane z myślą o ochronie cennych informacji organizacji

Program ochrony prywatności Lexmarka Privacy at Lexmark (P@L) jest stabilną organizacją zrzeszającą ponad 80 pracowników zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i biznesowym. Zadania programu są realizowane przez inspektora ochrony danych, który ma swoją siedzibę w Lexington, Kentucky, oraz polega na tworzeniu i utrzymywaniu powtarzalnych procesów, mających na celu ochronę prywatności danych naszych klientów i użytkowników, a także zachowanie zgodności z ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

Program zyskał niedawno uznanie jako zwycięzca CSO50. Nagroda jest przyznawana organizacjom wykazującym wyjątkową wartość biznesową i liderom inicjatyw związanych z bezpieczeństwem.

Więcej informacji na temat zasad bezpieczeństwa i prywatności Lexmarka.


​ Bezpieczeństwo w praktyce

Wiodący w branży lider ochrony środowiska druku

Jeśli poszukujesz nowych sposobów, aby zachować bezpieczeństwo druku przy jednoczesnej poprawie wydajności pracy, czas na partnerstwo z ekspertem. Lexmark rozumie realność zagrożeń dla bezpieczeństwa i podchodzi do nich kompleksowo, aby zabezpieczyć dane w każdy możliwy sposób.